جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      برگزاری اولین جلسه کمیته منتخب هیئت ممیزه دانشکده پزشکی

 

     دکتر فرهاد ادهمی مقدم رئیس دانشکده پزشکی ضمن اعلام تشکیل اولین جلسه کمیته منتخب هیئت ممیزه این دانشکده گفت: این جلسه در بیست و نهم بهمن ماه سال جاری با حضور شش نفر از اعضاء کمیته مذکور و دو نفر عضو مدعو به منظور بررسی پرونده هفت نفر از اعضاء هیئت علمی و ارتقاء مرتبه آنان تشکیل گردید. وی افزود در این جلسه ارتقا یک نفر از مرتبه دانشیاری به استادی و شش نفر از استادیاری به دانشیاری مورد بررسی، تأیید و تصویب قرار گرفت.

 

 
 

برگزاری اولین جلسه کمیته منتخب هیئت ممیزه دانشکده پزشکی نسخه قابل چاپ

Preview