جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      روز بزرگداشت خواجه نصیر طوسی و روز مهندس گرامی باد.

 

     
برای مهندسین بن بستی وجود ندارد.
آنان یا راهی خواهند یافت٬ یا راهی خواهند ساخت…»
۵ اسفندماه٬ « روز مهندس» را به دانشجویان عزیز دانشکده بهداشت و همکاران گرامی تبریک می گوئیم.
روابط عمومی

 

 
 

روز بزرگداشت خواجه نصیر طوسی و روز مهندس گرامی باد. نسخه قابل چاپ

Preview