جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      انتصاب سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی، رئیس بیمارستان بوعلی و رئیس کلینیک آموزشی پژوهشی و خدمات بهداشتی درمانی قدس

 

     طی احکامی جداگانه از سوی دکتر سیّد محمود طباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، دکتر طاهره نصرآبادی به عنوان سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی، دکتر آرش جنابیان به عنوان رئیس بیمارستان بوعلی و دکتر حمید رضا چگینی به عنوان رئیس کلینیک آموزشی، پژوهشی و خدمات بهداشتی درمانی قدس و منصوب گردیدند.

 

 
 

انتصاب سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی، رئیس بیمارستان بوعلی و رئیس کلینیک آموزشی پژوهشی و خدمات بهداشتی درمانی قدس نسخه قابل چاپ

Preview