جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      دکتر آرش جنابیان به سمت ریاست بیمارستان بوعلی منصوب شد.

 

     طی حکمی از سوی دکتر سید محمود طباطبایی ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی دکتر آرش جنابیان به عنوان ریاست جدید بیمارستان بوعلی منصوب شد.
در این حکم آمده است :
دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان یکی از ثمرات انقلاب اسلامی درطول حیات خود نقش ارزنده ای در تامین نیروی انسانی موردنیاز نظام سـلامـت جمهوری اسلامی ایران داشته است . واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با بهره مندی از دانش اعضای هیات علمی مهد پرورش متخصصان و کارشناسان متعهد و کارآمد در حیطه پزشکی مي باشند که البته با بازنگری ساختار و استفاده از سایر ظرفیت های موجود ، زمینه ارتقای کیفی بیش از پیش آموزش ، پژوهش و ارتقاء خدمات بيمارستاني دراین مجموعه عظیم علمی فراهم است .
نظر به تعهد و تجربیات گرانقدر جنابعالی و با توجه به هماهنگی انجام شده با قائم مقام محترم ریاست عالیه دانشگاه در حوزه علوم پزشکی بعنوان رئيس بيمارستان بوعلی منصوب می گردید تا دانشگاه را در تحقق چشم اندازهای رفیع آن در توسعه مديريت و منابع بيمارستاني یاری فرمائید .
انتظار می رود با همکاری کلیه مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه در مسیر نیل به اهداف زیر تلاش فرمائید :
1- تهیه و تنظیم برنامه های استراتژيك و عملياتي بيمارستان براساس سیاستهای ابلاغی و نظارت بر اجرای آنها.
2- برنامه ريزي متعالي در امور آموزشی، خدمات درماني و پژوهشي اعضاي هيات علمي و دانشجويان .
3- طراحی و تدوین فعالیتهای موثر جهت بهبود وضعيت اقتصادي و تامين منابع مالي براي بيمارستان .
4- توجه جدی به سیاستهای توسعه مديريت و منابع و هماهنگي با حوزه عمراني دانشگاه در جهت اصلاح ساختار فيزيكي بيمارستان.
5- تدوين چارت سازماني جديد بيمارستان مطابق با استانداردهاي موجود.
6- استقرار نظام نوين مالي در بيمارستان (حسابداري تعهدي).
7- تدوين برنامه اي جامع جهت اجرايي نمودن بودجه ريزي عملياتي در بيمارستان. 8- توجه جدی به سیاستهای توسعه آموزش پزشکی درمقاطع تحصیلات تکمیلی بخصوص دوره هاي دستیاری.
9- استقرار مدلهاي تعالي مديريت در بيمارستان.
امید است با عنایت خداوند متعال و استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود ، دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهی سرآمد در حیطه پزشکی در سطح منطقه و جهان گردد . توفیق همگان را در راه اعتلای دانش از خداوند متعال خواستارم .

 

 
 

دکتر آرش جنابیان به سمت ریاست بیمارستان بوعلی منصوب شد. نسخه قابل چاپ

Preview