جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      کتاب آمار زیستی اثر دکتر محمد فشارکی عضو هیئت علمی واحد پزشکی تهران به چاپ دوم رسید.

 

     دكتر محمد فشاركي عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران و دکترای تخصصی آمار از چاپ دوم کتاب خود با عنوان “آمار زیستی” خبر داد. دکتر فشارکی نویسنده این کتاب اظهار داشت : در قلمرو علم آمار، هریک از ارقام، نماینده تقریبی و یا تحقیقی واقعیت های اجتناب ناپذیرمی باشند که چنانچه به درستی و متکی بر واقعیات مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و مطابق اصول و قوانین حاکم بر آن به کار برده شوند می توانند برای رسیدن به اهداف مورد نظر بسیار مفید و موثر باشند. به بیانی دیگر نتایج درست حاصل از آن می تواند هشدار دهنده بوده و موجب چاره اندیشی و یا نوید بخش باشند.
وی خاطر نشان ساخت تدوین و تألیف این کتاب بر پایه کارائی علم آمار، در گستره دانش بشر است و همگان به ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف علوم پزشکی می توانند آن را مورد استفاده قرار دهند.

 

 
 

کتاب آمار زیستی اثر دکتر محمد فشارکی عضو هیئت علمی واحد پزشکی تهران به چاپ دوم رسید. نسخه قابل چاپ

Preview