جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      رئیس جدید بیمارستان بوعلی: راه اندازی مرکز تحقیقات بیمارستان بوعلی یکی از اولویت های این مرکز درمانی است.

 

     دکتر آرش جنابیان فوق تخصص خون و سرطان و رئیس جدید بیمارستان بوعلی در گفتگویی اظهار داشت: بیمارستان بوعلی به لحاظ آنکه یکی از قدیمترین مراکز درمانی شهر تهران و بزرگترین مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران است، پتانسیل بسیار خوبی برای رشد و توسعه دارد. وی افزود: یکی از برنامه های بزرگ پیش رو و آتی، راه اندازی مرکز تحقیقات بیمارستان بوعلی است که به لحاظ فضا و ابزارهای لازم می تواند ابعاد اقتصادی و پژوهشی مناسبی برای محققان و پزشکان در اختیار قرار دهد. وی تصریح نمود برنامه های استراتژیک بیمارستان اساسا منطبق با سیاست های دانشگاه است و ابعاد آموزشی، درمانی و پژوهشی را در بر خواهد گرفت. وی ضمن اهمیت به تکریم اساتید و کارکنان زیر مجموعه این مرکز درمانی، تعامل، کار گروهی و فعالیت های ساختار یافته آنان را یکی از راه های ارتقا و تعالی بیمارستان برشمرد. رئیس بیمارستان بوعلی در پایان رضایتمندی بیمار و طرح تکریم ارباب رجوع را از اهم برنامه های بیمارستان عنوان نمود.

 

 
 

رئیس جدید بیمارستان بوعلی: راه اندازی مرکز تحقیقات بیمارستان بوعلی یکی از اولویت های این مرکز درمانی است. نسخه قابل چاپ

Preview