جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      درخت دوستی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی غرس شد.

 

     
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

دکتر سید محمود طباطبایی اولین درخت دوستی را در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران غرس کرد. رئیس دانشگاه پس از غرس درختی به عنوان درخت دوستی و مودت گفت: همه ما وظیفه داریم در توسعه فضای سبز و حفظ آن و مراقبت از محیط زیست کوشا باشیم. وی ضمن تشکر از همه کارکنان خدوم و زحمتکش دانشگاه از آنان خواست تا با سعه صدر همه مشکلات را پیش رو گذارند و نهایت سعی و تلاش خود را در در همکاری و مودت با یکدیگر به کار بندند. گفتنی است اعضاء هیئت رئیسه دانشگاه، کارکنان، دانشجویان و اساتید هریک به صورت سمبلیک اقدام به غرس درخت در فضای دانشگاه نمودند.

 

 

 

 

 

درخت دوستی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی غرس شد. نسخه قابل چاپ

Preview