جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      افتتاح بانک ملی در بیمارستان امیر المومنین

 

     با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری وتلاش جناب آقای مهندس خسرویابی عرب ومعاونت مال واداری بیمارستان به منظور رفاه حال پرسنل وبیماران باجه بانک ملی در بیمارستان امیرالمومنین افتتاح شد .

 

 
 

افتتاح بانک ملی در بیمارستان امیر المومنین نسخه قابل چاپ

Preview