جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      مشاور اجرایی معاون اداری مالی دانشگاه منصوب شد.

 

     طی حکمی از سوی دکتر محمد حیدریان مقدم معاون اداری و مالی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی دکتر حسین یاریگر روش به عنوان مشاور اجرایی معاونت اداری و مالی دانشگاه منصوب شد.
گفتنی است دکتر یارگیر روش پیش از این مسئولیت های زیادی در حوزه های مختلف علوم پزشکی از جمله مدیریت بیمارستان جواهری را عهده دار بوده است.

 

 
 

مشاور اجرایی معاون اداری مالی دانشگاه منصوب شد. نسخه قابل چاپ

Preview