جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      تشکر خالصانه کانون خیریه مهرجان

 

     کانون خیریه مهرجان معاونت فرهنگی، اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را از ریاست محترم، معاونین و مسئولین گرامی، اساتید ارجمند، پرسنل بزرگوار و دانشجوین گرانقدر دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران که در برگزاری سومین بازارچه خیریه "زنجیره مهر" کمال همکاری و مشارکت را مبذول داشتند، صمیمانه سپاسگزاری نموده و درودی خالصانه و ارادتی خاضعانه به محضر شما که مظهر مهر می باشید پیشکش می نماید. امید است ببا صرف عواید این بازارچه به جهت کمک به قشر نیازمند جامعه عزیزمان، نهال مهرورزی شما عزیزان به ثمر نشیند.
فروغ مهرتان تا همیشه مستدام باد.
کانون خیریه مهرجان

 

 
 

تشکر خالصانه کانون خیریه مهرجان نسخه قابل چاپ

Preview