جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    زير نظر معاونت آموزشي و به همت مركز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) بر گزار شد : برگزاري كارگاه آموزشي « ارتقاء سلامت » در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران
      برگزاري كارگاه آموزشي « ارتقاء سلامت » در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران

 

     مهسا هاديپور جهرمي مدیر مركز مطالعات و توسعه آموزش واحد پزشكي تهران ( EDC ) از برگزاري اولين كارگاه آموزشي در زمینه « ارتقاء سلامت » در تاريخ يكشنبه 24 اسفند ماه سال جاري در سالن اجتماعات حوزه رياست خبر داد . رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش ( EDC ) واحد پزشكي در رابطه با اهداف و چگونگي اين كارگاه تهران افزود : آشنائي ، همفكري ، مشاركت و الويت بندي مقوله هاي مرتبط با ارتقای سلامت توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه از مهمترين اهداف اين كارگاه بوده است .
فائزه صحبائي مدرس اين كارگاه آموزشي، عضو هيات علمي دانشكده پرستاري و مامائي و مسئول كميته ارتقاء سلامت دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران با ارائه مطالب ارزشمندي در باره اهميت سلامت گفت : متاسفانه مردم تنها وقتی بیمار می شوند به سلامتی فکر می کنند. سلامتي يك موضوع كيفي است كه بدليل عيني نبودن جنبه هاي مختلف آن تعريف آن مشكل است.
وي در تعريف ارتقاء سلامت Health Promotion گفت : درجنبش جدیدي، ارتقاء سلامت، به سمت یک تغییر جهت اساسی در روش تفکر و گفتگو در باره سلامت سوق يافته است .
وي افزود : در حقيقت ارتقاء سلامت ترکیبی از مداخلات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی، سیاسی، سازمانی و... است که موجب تغییر و ایجاد نگرش مثبت در رفتار، محیط یا اجتماع جهت بهبود سلامتی میشود .
سيمين فاضلي پور عضو هيات علمي و مسئول كميته توانمند سازي اساتيد مرکز مطالعات و توسعه آموزش EDC واحد پزشكي تهران نيز طي گفتگوئي اعلام نمود : در شش ماه گذشته چهار کارگاه از سوی این کمیته برگزار شده است و در نظر است در سال اینده پس از دریافت نظرسنجی از اساتید محترم واحد، ده کارگاه به ترتیب اولویت درخواستها برگزار گردد.

 

 

 

 

برگزاري كارگاه آموزشي « ارتقاء سلامت » در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview