جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      بیمارستان جواهری درجه یک شناخته شد

 

     دکتر ناصر رهبر رئیس بیمارستان جواهری طی گفتگوئی اعلام نمود : بر اساس ضوابط ارزشیابی ودستورالعمل های استاندارد بیمارستانهای کشوربیمارستان جواهری به عنوان بیمارستان درجه یک شناخته شد.وی افزود : با عنایات الطاف الهی وتلاش بی وقفه اعضاء هیات علمی وپرسنل محترم بیمارستان جواهری این مرکز در تاریخ  سوم آذر ماه 87 بیمارستان درجه یک شناخته شد. این مهم به دنبال بازدیدهای اولیه گروه ارزشیابی واعلام نقائص بیمارستان ورفع آنها بدست آمد در این رهگذر برخی از امور انجام شده به شرح ذیل می باشد .

1-    احداث سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان ووصل آن به اگو شهری

2-    ایجاد سیستم اعلام حریق در تمام نقاط بیمارستان براساس دستورالعملها

3-    باز سازی قسمتهای مختلف بیمارستان براساس دستورالعملها

سایر اقدامات انجام شده بیمارستان شامل موارد زیر می باشد :

4-    افتتاح درمانگاه گوش وحلق وبینی از اردیبهشت 88

5-    افتتاح درمانگاه چشم از دیماه 87

6-    افتتاح درمانگاه ارولوژی از بهمن ماه 87

7-    فعال شدن داروخانه تا ساعت 6بعد از ظهر

8-    ایجاد ونصب شبکه کابلی جهت راه اندازی سیستم کامپیوتری HIS

 

 
 

بیمارستان جواهری درجه یک شناخته شد نسخه قابل چاپ

Preview