جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      بازگشت همه به سوی اوست.

 

     
سرکار خانم دکتر شاه محمدی
ریاست محترم بیمارستان جواهری
با نهایت تأثر و تألّم مصیبت وارده را به جنابعالی و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده و از خداوند رحمان علو درجات برای آن مرحوم و صبر و سلامتی برای جنابعالی و سایر بازماندگان مسئلت می نمائیم.
هیأت رئیسه، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران

 

 
 

بازگشت همه به سوی اوست. نسخه قابل چاپ

Preview