جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      كتاب آشنايي با تحقيق در علوم پزشكي و بهداشت به چاپ دوم رسيد

 

      شيرين حجازي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران و مولف كتاب آشنایی با تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت گفت: اين كتاب شامل هشت فصل مي باشد كه انتخاب موضوع تحقيق تا آمار تحليلي مورد نياز در انجام يك پروژه تحقيقاتي و نگارش پايان نامه را در بر مي گيرد. وی اين كتاب را جهت آشنايي دانشجويان دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي و بهداشت با روش تحقيق و نگارش پايان نامه توصيه نمود.

 

 
 

كتاب آشنايي با تحقيق در علوم پزشكي و بهداشت به چاپ دوم رسيد نسخه قابل چاپ

Preview