جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      برگزاری نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران

 

     نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران مورخ چهارشنبه مورخ 94/1/26 ساعت 13:30 الی 15:30 در محل سالن EDC واقع در ساختمان حکیم رازی برگزار میگردد.
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران ضمن اعلام اين نشست، از حضور دکتر معصومی، با موضوع شیدایی و پارسایی خبر داد.

 

 
 

برگزاری نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview