جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      رئیس دانشگاه در جلسه شورای آموزشی دانشگاه بر اهمیت پژوهش در آموزش تأکید نمود.

 

     دکتر سیّد محمود طباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران با حضور در اولّین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در سال جاری ضمن تبریک سال نو و آرزوی توفیق برای اعضاء شورا با تأکید بر اهمیت پژوهش در آموزش و همچنین مرکز EDC ، بر برنامه ریزی و ارتقاء کیفی آموزش در دانشگاه تأکید نموده و خواستار برنامه های بیشتر و مدون تر جهت توانمند سازی اساتید و دانشجویان شد.

 

 

 

 

رئیس دانشگاه در جلسه شورای آموزشی دانشگاه بر اهمیت پژوهش در آموزش تأکید نمود. نسخه قابل چاپ

Preview