جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      انتصاب معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 

     طی حکمی از سوی دکتر سیّد حسن مقدم نیا رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران دکتر گلنوش میرسعیدی به عنوان معاون آموزشی دانشکده منصوب شد.

 

 
 

انتصاب معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی نسخه قابل چاپ

Preview