جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      با حضور اعضاي هيات مؤسس و در جلسه مشترك اعضاء مراكز تحقيقات صورت پذيرفت : روساي مراكز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران انتخاب شدند

 

     با حضور دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي ، دكتر حسين ملك افضلي مشاور عالی ریاست واحد درحوزه تحقیقات ، دكتر حسن افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي تهران و جمعي از بزرگان و اساتيدعضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ونيز ساير دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي ، رؤساي مراكز چهار گانه تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران انتخاب شدند .
دكتر سيدحسن مقدم نيا بعنوان رئيس« مركز تحقيقات سبك زندگي » دكتر مهسا هاديپور جهرمي بعنوان رئيس « مركز تحقيقات فارماكولوژي گياهان داروئي » دكتر محمد رضا خاني بعنوان رئيس « مركز تحقيقات پالايش آب » و همچنين رئيس« مركز تحقيقات زيست فناوري كاربردي » با رأي اكثريت و به انتخاب ساير اعضا ء هيات مؤسس به سمت رؤساي مراكز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران برگزيده شدند .
دكتر طباطبائي رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي در ابتداي اين جلسه با اشاره به اهميت و نقش تحقيق و پژوهش بويژه در حيطه علوم پزشكي كه منجر به افزايش و بهبود كيفيت سطح سلامت و بهداشت مردم و جامعه مي شود گفت : هدف نهائي و تلاش تمام اولياء و انبياء در همه مكاتب و اديان الهي براي هدايت وآگاهي انسان از آتش جهل و ناداني بوده است و تحقيق و پژوهش در گروه علوم پزشكي در حقيقت تفسير همان علم نافع است زيرا كشف مجهولات در اين حيطه يعني گره گشائي و حل مسائل مربوط به كاهش بيماريها و رفع مشكلات و دغدغه هاي روزمره مردم پيرامون سلامتي و قطعاٌ تلاش محققان و پژوهشگران اين عرصه به موجب آموزه هاي ديني و مذهبي ما تعبير همان علم نافع است زيرا ما دست اندركاران رشته هاي مختلف علوم پزشكي نسبت به تامين سلامتي مردم جامعه چه در زمان حال و چه در زمان آينده دين بزرگي به گردن داريم .
سپس دكتر افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه با تشكر از رهنمون هاي دكتر طباطبائي به دو نكته مهم و اساسي اشاره نمود . وي تشكيل جلسه مشترك و تعامل بين رؤساي مراكز تحقيقات را براي برقراري ارتباطات و تبادل تجربيات مفيد داخل و برون دانشگاهي بسيار مفيد و سازنده خواند .
دكتر افتخار ابراز اميدواري نمود : با تلاش و همت جمعي اعضاي فعال مراكز تحقيقاتي بتوانيم موافقت اصولي اين مراكز را طي سه ساله آينده به موافقت قطعي مبدل كنيم .

 

 

 

 

 

با حضور اعضاي هيات مؤسس و در جلسه مشترك اعضاء مراكز تحقيقات صورت پذيرفت : روساي مراكز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران انتخاب شدند نسخه قابل چاپ

Preview