جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      برگزاري اولين جشنواره آموزشي در واحد پزشكي تهران

 

     اولين جشنواره آموزشي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران در تاريخ 14 ارديبهشت 1394 برگزار مي گردد.

 

 
 

برگزاري اولين جشنواره آموزشي در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview