جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      برگزاري اولين جلسه كميته ارتقاء سلامت در واحد علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران

 

     دكتر فائزه صحبائي معاون آموزشي دانشكده پرستاري و مامائي و مسئول كميته ارتقاء سلامت دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران با تشكيل اولين جلسه ، اهداف استراتژيك و سياست هاي اجرائي « كميته ارتقاء سلامت » با هدف اصلي و كاربردي اجراي برنامه هاي مربوط به ارتقاي سلامت در سطح دانشگاه را تشريح نمود .
در اولين جلسه « كميته ارتقاء سلامت » كه زير نظر دكترمهسا هاديپور جهرمي مدیر مركز مطالعات و توسعه آموزش واحد پزشكي تهران روز سه شنبه 15 ارديبهشت ماه همزمان با گراميداشت روز جهاني ماما و با حضور16 نفر از اعضاء دائمي كميته در محل مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(EDC) تشكيل گرديد بر ضرورت نياز سنجي و انجام تحقيقات و مطالعات در خصوص تعيين مشكلات و الويت بندي آنان تاكيد شد .
دكتر صحبائي مسئول « كميته ارتقاء سلامت » دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران با بيان اينكه مهمترين هدف ايجاد انگيزه براي تغيير نگرش و رفتار است به برخي مشكلات و انتظارات مطرح شده توسط اساتيد عضو هيات علمي دانشگاه اشاره كرد و گفت : بر اساس برخي نظر سنجي ها وبا استفاده از روش مصاحبه ، نيازهاي ساده اي از سوي اعضاي هيات علمي دانشكده براي كمك به سلامت هرچه بيشتر اساتيد و پيشگيري از ابتلا به برخي بيماريهاي رايج قشر معلم مثل خشونت صدا با پبشنهاد تجهيز كلاسهاي درس با ميكروفون ، يا برقراري امكانات ورزشي براي فعاليت هاي جسماني و بدني و يا رسيدگي به وضعيت تغذيه سالم مطرح شده است كه همگي مي تواند پايه و اساسي براي الويت بندي و طرح مشكلات و زمينه اي براي مطالعه و تحقيقات علمي و در جهت ارتقاء سلامت در سطح دانشگاه باشد .
گفتني است اولين جلسه « كميته ارتقاء سلامت » با بحث و تبادل نظر وطرح پيشنهادات سازنده اي همچون ضرورت تشكيل گروه براي الويت بندي و شناسائي مشكلات مربوط به سلامتي سه ركن اصلي دانشگاه (دانشجو ، استاد ، كاركنان ) و همچنين بررسي امكانات دانشكده براي استفاده از تكنولوژي هاي نوين ارتباطي براي اطلاع رساني، افزايش سطح اگاهي و ترويج فعاليت هاي اعضاء بعنوان بخشي از جامعه در كنار بخش هاي خارج دانشگاهي و نيز تهیه مطالب مورد نیاز و کمک در به روز رسانی اطلاعات و مطالب وب سایت دانشگاه به پايان رسيد و مقرر شد اين جلسات هر دو هفته يكبار و تارسيدن به نتايج مطلوب تداوم داشته باشد

 

 
 

برگزاري اولين جلسه كميته ارتقاء سلامت در واحد علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران نسخه قابل چاپ

Preview