جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      برگزاری دومین جشنواره علوم پزشکی لقمان حکیم دانشگاه آزاد اسلامی در شهریور ماه 1394

 

     در جلسه شورای مدیران علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شد: برگزاری دومین جشنواره علوم پزشکی لقمان حکیم دانشگاه آزاد اسلامی در شهریور ماه 1394 .
دومین جشنواره علوم پزشکی لقمان حکیم در هفته اول شهریور ماه در چهار محور پژوهش، آموزش، خدمات سلامت و دانش آموختگان مصادف با روز پزشک و داروساز برای دومین سال متوالی توسط حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تقدیر از برترین های محورهای مذکور در این دانشگاه برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- صبح دیروز در سالن جلسات حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی جلسه شورای مدیران این حوزه با حضور قائم مقام رئیس دانشگاه در علوم پزشکی و اعضاء این شورا و نیز با حضور دکتر مصداقی نیا، دکترملک افضلی، دکتر طباطبائی مشاوران و اعضاء هیات رئیسه علوم پزشکی به منظور بررسی مسائل و برنامه های آتی حوزه علوم پزشکی و ارائه راهکارها پیرامون حوزه های آموزش، پژوهش و ارائه خدمات سلامت و با محوریت برگزاری دومین جشنواره علوم پزشکی لقمان حکیم، برگزار شد.
قائم مقام رئیس دانشگاه در علوم پزشکی در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش های مراکز در حیطه عملکرد آنها و با اشاره به فعالیت افراد صاحب نظر و برجسته در این حوزه، بر تحرک و پویایی بیشتر در اجرا و ارائه اقدامات انجام شده طی گزارش ها و برگزاری نشست هایی با واحدهای مجری علوم پزشکی در راستای حرکت ستاد و واحدها در مسیر نقشه توسعه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید نمود.
وی با اشاره بر اهمیت برنامه آمایش و برنامه کلی حوزه آموزش در علوم پزشکی، یکی از حیطه های پر چالش این حوزه را با وجود مخاطبین کثیری و درخواست های متنوع، حیطه آموزش برشمرد و تصریح کرد: حوزه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد سلامی نیاز به توجه و تمرکز ویژه ای دارد.
برگزاری دومین جشنواره علوم پزشکی لقمان حکیم
برگزاری دومین جشنواره علوم پزشکی لقمان حکیم مصادف با روز پزشک و روز داروساز برای دومین سال پیاپی به همت و توسط مرکز توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با محورهای پژوهش ، آموزش، خدمات سلامت و دانش آموختگان از مباحث مهم مطروحه در این جلسه بود.
در این نشست بنا شد این جشنواره هر ساله در واحدهای مختلف مجری علوم پزشکی برگزار گردد و امسال واحد علوم دارویی مجری و عهده دار برگزاری این جشنواره می باشد. همچنین مقرر شد کمیته ای با حضور دکتر استاد، رئیس مرکز پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی، دکتر مصداقی نیا و دکتر ملک افضلی، مشاوران و اعضاء هیات رئیسه علوم پزشکی دانشگاه جهت برنامه ریزی های لازم تشکیل گردد.
در این نشست دکتر استاد، رئیس مرکز پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی از راه اندازی سایت این جشنواره تا دو هفته آینده خبر داد.
کمیته های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی دانشگاه آزاد
موضوع دیگر این جلسه مربوط به کمیته های اخلاق در پژوهش علوم پزشکی بود. معاونین پژوهشی واحدهای مجری علوم پزشکی می بایست مستندات خود را به مرکز توسعه آموزش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال کنند تا پس از تایید نهایی به وزارت بهداشت صادر شود.
تهیه نرم افزار عملکرد فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی دانشگاه آزاد
دکتر استاد، رئیس مرکز توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تهیه نرم افزار عملکرد فعالیت های پژوهشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی به منظور دسته بندی و طبقه بندی واحدها برای برنامه ریزی های و تصمیم گیری های دقیق تر در این جلسه مطالبی را عنوان کرد.
ارزیابی بیرونی 14 واحد مجری رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر نسل سراجی، رئیس مرکز توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی با اشاره به انجام ارزیابی های درونی در رشته های پرستاری مامایی ، فوق لیسانس، PhD و تخصص های دندانپزشکی بیان داشت: ارزیابی درونی این رشته ها نتایج خوبی دربرداشته و این حرکت که برای نخستین بار در حوزه علوم پزشکی آغاز و به سطح مطلوبی رسیده است.
وی افزود: قبلا واحدها متدولوژی نداشتند و خوشبختانه پس از ارزیابی درونی، واحدها درصدد رفع مشکلاتشان برآمدند.
وی از ارزیابی بیرونی پس از ارزیابی درونی خبر داد و گفت: در نشستی که با روسای واحدهای مجری رشته پزشکی در اسفندماه گذشته برگزار شد توضیحاتی درخصوص فرم های ارزیابی به حضار داده شد و پس از آن ارزیابی بیرونی 14 واحد مجری رشته پزشکی پیرامون 11 حوزه در حال انجام است که پس از بررسی، نتایج اعلام می شود.
هماهنگی بین دانشکده های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
همچنین دکتر طباطبائی، رئیس واحد پزشکی تهران و مشاور و عضو هیات رئیسه علوم پزشکی در این جلسه، از برگزاری کارگاه های یک روزه به منظور هماهنگی بین دانشکده های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور خبر داد.

 

 
 

برگزاری دومین جشنواره علوم پزشکی لقمان حکیم دانشگاه آزاد اسلامی در شهریور ماه 1394 نسخه قابل چاپ

Preview