جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      برگزاري اولين كارگاه آموزشي اصول بيهوشي در مرکز مهارت های بالینی( skill lab ) دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران

 

      دكترگلنوش ميرسعيدي عضو هيات علمي و معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي طي گفتگوئي از برگزاري اولين كارگاه اصول بيهوشي در مرکز مهارت های بالینی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران خبر داد .
معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي در باره مهمترين اهداف و علت برگزاري اين دوره آموزشي كه براي اولين بار در اين واحد دانشگاهي تشكيل مي گردد گفت: يكي از ويژگي هاي آموزش پزشكي ضرورت يادگيري و كسب مهارتهاي عملي و ارتباطي در كنار سايرمباحث نظري و تئوريك است. وي افزود: در دهه اخير با علمي شدن فرآيند آموزش، رشد تكنولوژي آموزشي و افزايش اهميت ارزش هاي مطرح در اخلاق پزشكي، از جمله احترام به بيمار و صدمه هرچه كمتر به وي در حين آموزش، ايجاب مي كند دانشجويان رشته هاي مختلف علوم پزشكي و از جمله دانشجويان رشته هاي هوشبري و اتاق عمل زير نظر مستقيم اساتيد خود در مراکز مهارتهای بالینی، بيمارستان ها و بر بالين بيمار به مشاهده و تمرين مهارتهاي عملي، تجربه مهارتهاي ارتباطي با همكاران، بيماران و كسب نگرش هاي لازم بپردازند. مدير گروه اتاق عمل واحد پزشكي تهران درباره ضرورت برگزاري كارگاه آموزشي اصول بيهوشي تصريح نمود: معمولاٌ دانشجويان در برخوردهاي اوليه خود با بيماران اضطراب دارند كه اين اضطراب اغلب مربوط به انجام مهارتهاي عملي است. اگر دانشجو تمرين كافي نداشته باشد، ترس از شكست و اشتباه كردن مانع عملكرد درست وي مي شود. بنابراين ايجاد مراكزي كه آموزش مهارتهاي باليني عمومي را چه به صورت مهارتهاي رفتاري و يا مهارتهاي ابزاري در دانشگاه ها و دانشكده ها عهده دار باشند، در پاسخ به اين نياز دانشجويان و افزايش بهره وري آموزشي آنان است .
شايان ذكر است، اولين كارگاه اصول بيهوشي روز دوشنبه 21 ارديبهشت ماه در مرکز مهارت های بالینی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با حضور تعدادي از دانشجويان رشته هوشبري اين واحد دانشگاهي برگزار شد.

 

 
 

برگزاري اولين كارگاه آموزشي اصول بيهوشي در مرکز مهارت های بالینی( skill lab ) دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview