جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      روز ملی ارتباطات و روابط عمومی گرامي باد.

 

     27 اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی درایران گرامی باد.
بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز جهانی "روابط عمومی و ارتباطات" صرفاً یک نام در یک برگ از تقویم روزگار نیست، بلکه یک سرفصل از اخلاق ، علم و هنر است. این روز متعلق به شاغلین یک حرفه نیست بلکه ویژه تمام کسانی است که به اخلاق حسنه ستوده اند و خداوند نعمت پاسخگویی خوش رویانه به همنوعان را به آنان عطا کرده است. ما معتقدیم که روابط عمومی یک شغل نیست ،یک ویژگی اخلاقی است که هرکسی باید خویش را به آن مزین سازد و آنکه در صف اول مراوده با هموطنان قرار دارد به این مهم اولی تر است.

 

 
 

روز ملی ارتباطات و روابط عمومی گرامي باد. نسخه قابل چاپ

Preview