جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      اولین لوح فشرده کمک آموزشی اصول عملی کار در اتاق عمل توسط عضو هيئت علمي دانشكده پيراپزشكي منتشر شد.

 

     لیلا صالحی زاهد کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی از انتشار اولین لوح فشرده کمک آموزشی خود با عنوان " اصول و فنون و عملکرد فرد اسکراب" خبر داد. وي در خصوص اين لوح فشرده گفت: اين لوح در دو بخش" اصول و فنون و عملکرد فرد اسکراب"و" اصول و فنون و عملکرد فرد سیار " جهت دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل طراحی شده که حاوی فیلم های آموزشی در زمینه اصول عملی کار در اتاق عمل می باشد ، همچنین این لوح فشرده آموزشی حاوي فیلم های مربوط به عمل های جراحی مختلف است که در چند سال اخیر در این دانشکده تدریس گردیده است.
شستشوی دستها به روش طبی و جراحی ، شیوه های پوشیدن گان و دستکش ، چیدن میز جراحی و تحویل وسایل به جراح ، پرپ و درپ بیمار ، پوزیشن دادن به بیمار ، انواع تکنیکهای بخیه زدن ، پانسمان زخم ، نحوه گرفتن فشارخون ، انواع تزریقات ، بانداژ و.... از جمله مواردي است كه در اين پكيج آموزشي ارائه شده است.
شایان ذکر است که این CD کمک آموزشی علاوه بر دانشجویان رشته" اتاق عمل " می تواند جهت دانشجویان سایر رشته های علوم پزشکی منجمله پرستاری ، مامایی ، هوشبری و علوم آزمایشگاهی نیز قابل بهره برداری باشد .

 

 
 

اولین لوح فشرده کمک آموزشی اصول عملی کار در اتاق عمل توسط عضو هيئت علمي دانشكده پيراپزشكي منتشر شد. نسخه قابل چاپ

Preview