جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      معاونت آموزشي واحد پزشكي تهران ميزبان برگزار كنندگان اولين جشنواره آموزشي دانشگاه

 

     مراسم قدرداني از برگزاركنندگان اولين جشنواره آموزشي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران به همت معاونت آموزشي دانشگاه برگزار شد. در اين مراسم دكتر سيد عباس صفوي قائم مقام رياست دانشگاه و معاونت آموزشي با تأكيد بر توانمندي و صداقت پرسنل حوزه آموزش گفت: باور ما بر اين است كه همه فعاليت ها و هم و غم دانشگاه براي رشد، توسعه آموزش و اعتلاي آن است. وي افزود: مجموعه اي كه در اين واحد آموزشي كار مي كنند اهدافي متعالي در پرورش و استعداد يابي و شكوفا ساختن استعدادهاي بالقوه و به فعل درآوردن آنها را دنبال مي كنند. وي همچنين يادآور شد كه امروزه مجالي براي فرصت سوزي در اختيار نداريم و بايد با تمام توان و امكانات موجود بهترين شرايط را براي افزايش كيفيت در اين دانشگاه فراهم آوريم. قائم مقام رياست دانشگاه با اشاره به افزايش 10 درصدي اعضاء هيئت علمي در واحد پزشكي تهران گفت: هريك از اين اساتيد قادرند عامل تغييرو تحولي نوين در دانشگاه باشند. وي انسجام گروههاي مختلف را در برگزاري اين جشنواره مثال زدني توصيف كرد و از صداقت، همدلي و پشتكار همه مديران، كارشناسان و كليه كساني كه دستي بر آتش جشنواره داشتند قدرداني نمود.
در ابتداي مراسم نيز دكتر علي سلگي مشاور اجرايي و مدير كل حوزه رياست دانشگاه ضمن ارائه گزارشي از روند برگزاري جشنواره بر تبديل وضعيت موجود به مطلوب تأكيد نمود و افزود: عليرغم كاستي هايي در زيرساخت هاي موجود خوشبختانه جشنواره به بهترين شكل برگزار گرديد و مصداق شعار همدلي و همزباني را در سال پيش رو آشكار ساخت. وي تصريح نمود قطعا نتيجه هيچ كاركيفي و مفيدي پوشيده نخواهد ماند و نتيجه برگزاري اينگونه جشنواره ها در آينده مشخص خواهد شد.
دكتر پورخوشبخت قائم مقام معاون آموزشي دانشگاه نيز از همسويي و جهت گيري فكري همه دست اندركاران در برگزاري اين جشنواره در بازه زماني كوتاه قدرداني نمود.

 

 

 

 

 

معاونت آموزشي واحد پزشكي تهران ميزبان برگزار كنندگان اولين جشنواره آموزشي دانشگاه نسخه قابل چاپ

Preview