جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      بیمارستان امیرالمومنین درجه یک شناخته شد

 

     دکتر فرهاد سرابندی رئیس بیمارستان امیرالمومنین طی گفتگوئی اعلام نمود: با تلاش پرسنل وپزشکان وبراساس ضوابط ودستورالعمل های استاندارد بیمارستانهای کشور ، بیمارستان امیرالمومنین درجه یک شناخته شد . وی افزود : همچنین بخشهای ویژه این بیمارستان که در ارزشیابی های گذشته درجه دو تشخیص داده شدند موفق به اخذ درجه یک ارزشیابی گردیدند .

 

 
 

بیمارستان امیرالمومنین درجه یک شناخته شد نسخه قابل چاپ

Preview