جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      رئيس واحد پزشكي تهران انتصاب دكتر فرهاد ادهمي مقدم را تبريك گفت.

 

     
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر فرهاد ادهمي مقدّم
رئيس محترم توسعه آموزش علوم پزشكي معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي
سلام عليكم
احتراما انتصاب شايسته حضرتعالي را به رياست مركز توسعه آموزش علوم پزشكي حوزه معاونت علوم پزشكي تبريك و تهنيت عرض نموده، براي حضرتعالي و ساير همكاران ارجمندتان توفيق روزافزون الهي در راه پيشبرد اهداف آموزش پزشكي كشور آرزو مي نمائيم.
دكتر سيّد محمود طباطبايي رئيس و هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران

 

 
 

رئيس واحد پزشكي تهران انتصاب دكتر فرهاد ادهمي مقدم را تبريك گفت. نسخه قابل چاپ

Preview