جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      تسهيل در راه اندازي انجمن هاي علمي و فعال نمودن بخش ارتباط با صنعت و جامعه ، پيش نيازدانشجويان دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي است .

 

      دكتر احمد رضا فرسار رئيس دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي با حضور در جمع نمايندگان دانشجوئي اين دانشكده به پرسش ها و درخواست دانشجويان در كليه مقاطع و رشته هاي تحصيلي دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي پاسخ گفت .
نمايندگان دانشجوئي دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي دراين نشست صميمانه كه با حضور دكتر فرسار رئيس دانشكده ، دكتر حميد بلقيس زاده معاون آموزشي ، آسيه سلحشوريان فرد مدير گروه بهداشت عمومي ، طاهره كاظمي مدير اداره آموزش و ساير مديران گروه هاي آموزشي ، روز سه شنبه راس ساعت 8 صبح در سالن EDC برگزارشد ، كليه مسائل و مشكلات مربوط به رشته هاي تحصيلي خود را مطرح نمودند .
نمايندگان دانشجوئي با اشاره به برخي محدوديت ها از جمله كمبود فضاهاي آموزشي ، خواستار ارتقاء امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاه هاي آموزشي دانشكده شدند .
كسري كركزي ، حسين جوادي ، رويا ابراهيمي، مصطفي كردبچه ، سارا پيش بهار به نمايندگي از ساير دانشجويان به طرح برخي مشكلات آموزشي از جمله تداخل زماني ساعات امتحاني ، مسايل مرتبط با فرايند ثبت نام از طريق سايت دانشگاه ، پرداختند و خواستار رسيدگي و ضرورت تجهيز و ارتقاء كلاسهاي درس با استفاده از وسايل كمك آموزشي پيشرفته شدند . و تسهيل در راه اندازي انجمن هاي علمي و فعال نمودن بخش ارتباط با صنعت و جامعه را يك ضرورت و پيش نيازدانشجويان دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي جهت فعاليت هاي صنفي دانشجوئي و همچنين آمادگي هرچه بيشتر براي ورود به عرصه كارآموزي و بازار كار برشماردند . شايان ذكر است رئيس دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي پس از استماع كامل سخنان دانشجويان ، با اشاره به تاثير عوامل محيطي بر يادگيري و رفتار در محيط هاي آموزشي ، از دست اندركاران اجرائي دانشكده خواست پيشنهادات و راهكارهاي اجرائي دانشجويان را مورد بررسي قرار دهند . وي همجنين ازدانشجويان خواست براي پيشبرد اهداف توسعه اي دانشگاه در تعامل بيشتري با اساتيد ، مديران گروه و شخص ايشان باشند .
دكتر حميد بلقيس زاده معاون آموزشي دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي ، در ادامه جلسه با تشريح وضعيت دانشكده ، از حيث تعداد رشته ها و آماردانشجويان گفت : دانشكده بهداشت در مسير رشد و توسعه و گسترش رشته هاي متعددي قرار دارد و فارغ التحصيلان اين دانشكده عليرغم محدوديت هاي فيزيكي و كمبود فضاهاي آموزشي ، در عرصه ورود به مقاطع تحصيلي بالاتر موفقيت هاي چشمگيري داشته اند . وي با تاكيد بر اصل تعامل و ارتباط دوسويه دانشجويان و مسئولان دانشكده ، از دانشجويان خواست در كنار مسايل آموزشي ، با توجه به نقش و اهميت بسيارپژوهش در نظام آموزش عالي براي عضويت و انجام امور تحقيقاتي به مراكزتحقيقاتي و مركز توسعه دانشگاه EDO مراجعه داشته باشند . در پايان جلسه مهندس حسني كارشناس ارشد اداره آموزش و دبير شوراي نمايندگان دانشجوئي با تقدير و تشكر از همراهي و حضور گسترده دانشجويان حاضر در جلسه گفت : شوراي نمايندگان دانشجوئي دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ازاد اسلامي تهران در برگزاري چنين جلساتي پيشگام است و اقدامات بنيادي كه درجهت ارتقاء حوزه اطلاع رساني و بروز رساني سايت دانشكده بهداشت بوجود آورده است موجب برقراري ارتباط موثر دانشجويان و مسئولان اداره آموزش ، اساتيد و مديران گروه شده است

 

 

 

 

تسهيل در راه اندازي انجمن هاي علمي و فعال نمودن بخش ارتباط با صنعت و جامعه ، پيش نيازدانشجويان دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي است . نسخه قابل چاپ

Preview