جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      باز سازی کلاس های درس ، سالن کنفرانس ، پاویون پزشکان وبخش جراحی بیمارستان امیرالمومنین

 

     در راستای بهبود ارائه خدمات اموزشی – درمانی به منظور رفاه حال بیماران ودانشجویان کلاس های درس ،پاویون پزشکان وبخش جراحی مورد باز سازی ومرمت اساسی قرار گرفته است . همچنین سالن کنفرانس جهت استفاده بهینه مجهز به وسایل سمعی وبصری گردید .

 

 
 

باز سازی کلاس های درس ، سالن کنفرانس ، پاویون پزشکان وبخش جراحی بیمارستان امیرالمومنین نسخه قابل چاپ

Preview