جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      برگزاري كارگاه تفسير نوار قلب(ECG) توسط معاونت آموزشي دانشكده پيراپزشكي

 

     دكترگلنوش ميرسعيدي عضو هيات علمي و معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي از برگزاري كارگاه تفسير نوار قلب(ECG)، جهت دانشجويان هوشبري و اتاق عمل در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران خبر داد .
معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي در باره مهمترين اهداف و علل برگزاري اين دوره آموزشي گفت: هدف از اين كارگاه بالا بردن سطح علمي دانشجويان و افزايش سطح توانمندي آنها در تقسير نوار قلب مي باشد.
وي در خصوص اين كارگاه افزود: ضرورت يادگيري و كسب مهارتهاي تفسيري و تجزيه و تحليل در كنار سايرمباحث تئوريك از ويژگي هاي اين كارگاه است . اين كارگاه جهت آموزش دانشجويان و براي بررسي و شناسايي ريتمهاي طبيعي، ديس ريتمي ها و نيز ريتم هاي خطرناك در داخل اتاق عمل و ICU برگزار شده و تعیین محور های قلب، آریتمی های قلبی، اختلالات هدایتی قلب، تأثیر دارو ها بر نوار قلب، تغییرات نوار قلب در ایسکمی، تشخیص های افتراقی، تأثیر بیماری ها و تاثير بيهوشي بر نوار قلب از محورهاي مورد توجه در آن است.
مدير گروه اتاق عمل دانشكده پيراپزشكي درباره ضرورت برگزاري اين قبيل كارگاه هاي آموزشي تصريح نمود: معمولاٌ دانشجويان در مواجهه هاي اوليه خود با بيماران دچار استرس و اضطراب مي گردند كه اغلب مربوط به مهارتهاي ناكافي و عدم تجربه است. اگر دانشجو تمرين كافي داشته باشد، كاركرد وي تحت تأثير استرس هاي كاذب قرار نخواهد گرفت. بنابراين كارگاه هايي كه مهارتهاي باليني را به صورت تئوري و عملي در اختيار دانشجويان قرار دهند منجر به افزايش بهره وري آموزشي آنان خواهد شد.
شايان ذكر است اين كارگاه توسط آقاي دكتر فرهاد سبط طباطبايي متخصص بيهوشي در واحد پزشكي تهران در تاريخ 4/3/94 برگزار گرديد و مورد استقبال جمع كثيري از دانشجويان قرار گرفت.

 

 
 

برگزاري كارگاه تفسير نوار قلب(ECG) توسط معاونت آموزشي دانشكده پيراپزشكي نسخه قابل چاپ

Preview