جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      برگزاري جلسه هم انديشي مديران گروه هاي آموزشي باليني و پايه

 

     اولين جلسه جاري معاون آموزشي دانشگاه با مديران گروه هاي علوم پايه و باليني دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران روز يكشنبه مورخ 94/03/03در محل ساختمان مركزي واحد تشكيل گرديد. در ابتداي جلسه از سوي آقاي دكتر صفوي وضعيت قبلي گروه هاي آموزشي، توزيع مراتب اعضاء هيئت علمي، مراحل شكل گيري گروه هاي آموزشي، انجام برنامه ريزي راهبردي واحد، تشكيل كميته هاي منتخب و تخصصي، برگزاري جلسات مكرر با گروه هاي آموزشي، تأمين فضاي فيزيكي اسكان اعضاء هيئت علمي، افزايش تعداد كلاس ها، تأمين وسايل كمك آموزشي، جذب 26 نفر اعضاء هيئت علمي جديد، برگزاري اولين جشنواره آموزشي، انجام مكاتبات متعدد و پيگيري هاي مكرر با مسئولين دانشگاه جهت رفع مشكلات اجرايي، راه اندازي مركز توسعه آموزش و 10 كميته تخصصي آن، راه اندازي كميته آموزش مداوم، جايگاه و سهم دانشگاه آزاد در مجموع رشته هاي مقاطع كارشناسي ارشد ، PhD. ، رشته هاي باليني تخصصي، فلوشيپ و فوق تخصصي پزشكي در حال حاضر، نسبت استاد به دانشجو، استعلام نيازهاي گروه هاي آموزشي، اجراي آزمايشي آئين نامه معادلسازي جهت اعضاء هيئت علمي گروه هاي علوم پايه از نيمسال اول سال جاري، ضرورت انعكاس مسائل و مشكلات از سوي مديران گروه هاي آموزشي و اعضاء هيئت علمي جهت بررسي و بهبود امور، پرورت تخصيص سوبسيد جهت آموزش پزشكي، فعاليت المپياد دانشجويي، بازسازي آزمايشگاه ها در تابستان سال جاري، فراهم نمودن امكان جذب افراد متعهد خدمت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، امكان خريد ارزي تجهيزات آموزشي از سوي هيئت امناي ارزي، بازديد دوره اي وزارت بهداشت از رشته هاي علوم ازمايشگاهي، اتاق عمل، هوشبري، حضور دانشگاه به عنوان يك قطب در طراحي سئوالات و برگزاري آزمون هاي علوم پايه و پيش كارورزي رشته پزشكي، ضرورت و الزام حركت دانشگاه به سوي دوره هاي تحصيلات تكميلي، امكان راه اندازي بيمارستان فرهيختگان تا شهريور سال جاري، به طور مبسوط به اطلاع مديران حاضر رسيد.
همچنين موضوع تأمين اعضاء هيئت علمي مورد نياز بيمارستان فرهيختگان و چگونگي انتخاب آنان و ضرورت اعلام پيشنهادات گروه هاي آموزشي و اعلام معيارهاي لازم و طرح تجميع واحدهاي علوم پزشكي، دارويي و دندانپزشكي مجددا تبيين گرديد. تمايل و گرايش دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي به سوي كيفيت و رعايت استانداردهاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به منظور توسعه تحصيلات تكميلي، به عنوان اولويت برنامه هاي معاونت آموزشي اعلام گرديد.
در پايان جلسه مديران گروه هاي علوم پايه و باليني به بيان نقطه نظرات خود پيرامون مسائل مطرح شده پرداخته و پيشنهادات خود را ارئه نمودند.

 

 
 

برگزاري جلسه هم انديشي مديران گروه هاي آموزشي باليني و پايه نسخه قابل چاپ

Preview