جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      برگزاری جلسه توجیهی با اعضای هیأت علمی جدید

 

     اولین جلسه معاونت آموزشی دانشگاه با 24 نفر از اعضای هیأت علمی جدید در گروههای آموزشی بالینی و پایه که در رشته های بیهوشی، جراحی عمومی، جراحی اطفال، غدد بالغین، اورژانس، ارتوپدی، گوارش، ژنتیک مولکولی، ژنتیک پزشکی، عفونی، طب اورژانس، گوش و حلق و بینی، زنان و زایمان، شیمی، فارماکولوژی، نورولوژی، فیزیولوژی، بیوفیزیک، مغز و اعصاب، مامایی و آسیب شناسی شروع به کار نموده اند، در تاریخ 94/2/29در محل ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران برگزار گردید. آقای دکتر صفوی ضمن توجیه مبسوط کلیه امکانات، فعالیت ها و برنامه های آموزشی دانشگاه به بیان نقاط قوت و ضعف برنامه های آموزشی گذشته و حال واحد علوم پزشکی پرداختند و خاطر نشان کردند که استخدام نیروهای جدید در مقاطع دکترای تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ در رشته های علوم پایه و بالینی تزریق روحی تازه به پیکر توانمند فعلی اعضای هیأت علمی می باشد که می تواند بر اساس برنامه راهبردی واحد و اهداف عالیه دانشگاه، موجبات ارتقاء کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی را فراهم نماید و انسجام بیشتر اعضای هیأت علمی و مساعدت آنان در پیشبرد برنامه های آموزشی، تحقیقاتی، درمانی و اجرایی دانشگاه را خواستار شدند، در ادامه جلسه، هر یک از اعضای هیأت علمی به بیان نقطه نظرات خود پیرامون مسائل دانشکده ها یا بیمارستان های محل خدمت خود پرداخته و پیشنهادات خود را جهت بهبود فعالیت های جاری و مرتفع نمودن مشکلات مطرح نمودند. در پایان این جلسه، آقای دکتر صفوی ضمن جمع بندی مطالب مطرح شده، اظهار امیدواری کردند که این جلسه به طور منظم برگزار و از نقطه نظرات اعضای هیأت علمی بهره گیری گردد.

 

 
 

برگزاری جلسه توجیهی با اعضای هیأت علمی جدید نسخه قابل چاپ

Preview