جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      استقبال پر شور دانشجويان پزشكي از حضور گرم پروفسورحسين قريب در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي

 

     پروفسور قريب : براي رسيدن به آينده بايد گذشته را بشناسيم، کسانی که تاریخ را به یاد نمی آورند، محکوم به تکرار آن هستند.

 

 

 

 

 

استقبال پر شور دانشجويان پزشكي از حضور گرم پروفسورحسين قريب در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي نسخه قابل چاپ

Preview