جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      كارگاه اخلاق در پژوهش توسط كميته تحقيقات دانشجويي برگزار شد.

 

     دكتر شهرزاد خاكپور رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد پزشكي تهران با اشاره به سمينار "اخلاق در پژوهش" كه مورخ چهارم خرداد ماه سال جاري براي اعضاء و ساير دانشجويان برگزار گرديد گفت: اين سمينار با هدف معرفي اخلاق در پژوهش، مسائل مرتبط با اخلاق در پژوهش در حوزه نگارش پروپوزال، اجراي پژوهش، نگارش مقاله و رفرانس دهي منابع و نحوه درج اسامي نويسندگان توسط دكتر قرباني يكتا عضو هيئت علمي دانشگاه به اجرا درآمد. وي افزود: اصول اخلاقي كار در پژوهش هاي انساني و اصول اخلاقي كار با حيوانات آزمايشگاهي از ديگر مواردي است كه در اين سمينار مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 

 
 

كارگاه اخلاق در پژوهش توسط كميته تحقيقات دانشجويي برگزار شد. نسخه قابل چاپ

Preview