جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      كارگاه طراحي سئوالات چند گزينه اي برگزار شد.

 

     كارگاه طراحي سئوالات چند گزينه اي (multiple choice question) روز سه شنبه پنجم خرداد ماه در سالن EDC و با سخنراني خانم دكتر نصراله برگزار گرديد. اين كارگاه از طرف مركز مطالعات و توسعه آموزش و زير نظر معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران و توسط كميته توانمند سازي اساتيد برگزار شد. در اين كارگاه انواع سئوالات چند گزينه اي ، قواعد طراحي سئوالات، مزايا و معايب آن و همچنين موارد استفاده از اين گونه سئوالات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

 
 

كارگاه طراحي سئوالات چند گزينه اي برگزار شد. نسخه قابل چاپ

Preview