جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      دكتر محمد حيدريان مقدم: مي توان با تغيير روش هاي مديريتي موجبات انگيزش و بهره وري بالاتر را در كاركنان ايجاد نمود.

 

     دكتر محمد حيدريان مقدم معاونت اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران در جلسه اي با حضور روسا و مديران مراكز درماني زير مجموعه واحد پزشكي تهران بر ايجاد اصلاحات مورد نياز در سطوح مديريتي و نگرش مثبت به راه هاي نوين و فرا رویی که در گردش كار اين مراكز وجود دارد، تأكيد نمود. وي با اشاره به اين موضوع كه بايد هزينه هاي مراكز درمانی به صورت حساب شده و سنجيده باشد، خواستار نگاهي توأمان به بحث آموزش و درمان از نظر كيفي و كمي شد و تصريح نمود: امروز براي هم افزایی فکری و هماهنگي امور اجرایی در كنار يكديگر هستيم تا براي مشكلات احتمالي راه هاي برون رفت پيدا كنيم و آسيب های احتمالی را به حداقل ممكن برسانيم. دكتر حيدريان مقدم در خصوص کیفی سازی مراکز درمانی افزود: هدايت اعضاء هيئت علمي، رضايت كاركنان و دانشجويان و همچنين رضايتمندي بيماران بايد مد نظر قرار گيرد. وي همچنين با اشاره به فرصت هاي تجاري موجود در زمينه هاي درماني گفت: مي توان از پتاسيل هاي موجود براي تزريق سرمايه به بخش هاي درماني و كمك به بهبود كيفيت آموزش هاي باليني استفاده كرد. وي پيشنهاد داد در فیلد های تخصصّی رشته هايی مد نظر قرار گيرند كه پتانسيل درآمدزايي بيشتري دارند. معاون اداری مالی دانشگاه با تأکید بر راهکارهای عملی و موجود، ايجاد بخش هایی موازی و با امکان ارائه تسهیلات بهينه و هتلینگ مناسب براي مراجعيني كه خواهان دريافت خدمات بالاتري هستند را پیشنهاد كرده و گفت می توان ضمن افزایش ضریب اشغال تخت های بیمارستانی، بخش ها و فیلدهایی از جمله دی کلینیک ها را دائر نمود که پروسه بهبود و اقامت بیمار در آن ها بازه زمانی کوتاه تری داشته باشد . معاون اداري و مالي دانشگاه با اشاره به اينكه نبايد جهت گيري منفي براي اعضاء هيئت علمي ايجاد گردد و باید از توان علمی و مدیریتی افراد به بهترین شکل استفاده نمود، خواستار بهينه سازي و كيفي سازي مراكز درماني زير مجموعه گرديد. وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود لزوم توجه به اصلاح مديريت داشته ها و عدم ورود به پيچيدگي ها و گرفتاري هاي جانبي را يكي از اولويت هاي اين حوزه بر شمرد و گفت: براي هر كار آلترناتيوي وجود دارد و همه چيز قابل انجام است به شرط آنكه ايستادگي داشته باشيم و با يكديگر همكاري نمائيم. وی تأکید نمود نباید وارد گرفتاری هاي جانبي شويم، باید داشته های خود را به بهترین روش مدیریت کرده و از منابع موجود حداکثر بهره و استفاده را ببریم و با تغییر روش های مدیریتی در منابع مالی، موجبات انگیزش و بهره وری را ایجاد نمائیم.

 

 

 

 

 

دكتر محمد حيدريان مقدم: مي توان با تغيير روش هاي مديريتي موجبات انگيزش و بهره وري بالاتر را در كاركنان ايجاد نمود. نسخه قابل چاپ

Preview