جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      انتشارمقاله عضو  هیات علمی واحد پزشکی تهران

 

     

 مقاله دکتر محمد رضا خانی عضو هیات علمی و رئیس دانشکده بهداشت در  اردیبهشت سال جاری (اپریل 2009  ) تحت  عنوان :

 An Experimental Study in Passive Cooling Systems and Investigation of their Role in Consumption and Diminishing Environmental Pollutants

 در چهارمین جلد و در  شماره 4 ژور نال تخصصی با نام زیر منتشر شد .

  International Journal ofApplied Engineering Research

  گفتنی است  دکتر خانی  تا کنون  چندین کتاب و بیش از  30 مقاله داخلی و بین المللی داشته  و چندین طرح تحقیقاتی منطقه ای ، استانی و ملی را به پایان رسانده   و یا در دست اقدام دارد.

 

 
 

انتشارمقاله عضو  هیات علمی واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview