جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      كميته جذب استعدادهاي درخشان و نخبگان استان تهران تشكيل شد.

 

     دومين جلسه كميته جذب استعدادهاي درخشان و نخبگان استان تهران روز دوشنبه يازدهم خرداد ماه سال جاري برگزار شد. در اين كميته كه با رياست دكتر سيد محمود طباطبايي رئيس واحد پزشكي تهران تشكيل گرديد، مدارك دانشجويان واجد شرايط هر سه واحد پزشكي تهران، علوم دارويي و دندانپزشكي مورد بررسي و نهايتا تأييد قرار گرفت. گفتني است دكتر شهرزاد خاكپور دبير كميته، دكتر سپيده اربابي معاون پژوهشي و دكتر عباس احمدي معاون آموزشي از واحد علوم دارويي ، دكتر خليل علي محمدزاده معاون دانشجويي و دكتر يوسف پورخوشبخت قائم مقام معاون آموزشي از واحد پزشكي تهران و دكتر ساندرا مهرعلي زاده رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان از واحد دندانپزشكي در اين جلسه حضور داشتند.

 

 
 

كميته جذب استعدادهاي درخشان و نخبگان استان تهران تشكيل شد. نسخه قابل چاپ

Preview