جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key در واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی حوزه علوم پزشکی

 

     جهت دریافت برنامه زمان بندی کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key در واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی حوزه علوم پزشکی بر روی فایل ضمیمه کلیک نمایید:
http://med.iau.ir/upfiles/454837685.pdf

 

 
 

کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key در واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی حوزه علوم پزشکی نسخه قابل چاپ

Preview