جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      بازديد هياٌت ارزشيابي وزارت بهداشت از امكانات رشته علوم آزمايشگاهي واحد علوم پزشكي تهران

 

     دكتر سيدحسن مقدم نيا رئيس دانشكده پيراپزشكي با حضور در جلسه اي كه به منظور بازديد هاي دوره اي و ارزشيابي رشته علوم آزمايشگاهي ، روز يكشنبه 17 خرداد ماه با حضور نمايندگاني از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تشكيل شد، بر آمادگي و پتانسيل علمي اين مجموعه دانشگاهي در جهت راه اندازي رشته هاي كارشناسي ارشد علوم آزمايشگاهي و ضرورت ورود به مقاطع تحصيلات تكميلي تاكيد نمود.
در اين جلسه ، هياٌت ارزشيابي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي « مجري واحد هاي رشته هاي علوم آزمايشگاهي » متشكل از دكتر محمد جواد غروی دبیر بورد علوم آزمايشگاهي وزارت بهداشت و دبير انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران ، دكتر محسن حميد پور ودكتر سعيد صادقي از سوي شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي و اداره نظارت و ارزشيابي واحد هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و ساير موسسات آموزش عالي غير دولتي علوم پزشكي ، ضمن بازديد از امکانات و تجهيزات دانشكده پيراپزشكي در جمع اعضاي هيات رئيسه دانشكده ، معاونين آموزشي و پژوهشي ، مديران گروه ، كارشناسان و مسئولان اداره آموزش ، اساتيد عضو هيات علمي ، ضرورت ها و سياست هاي اجرائي اين دانشكده را در جهت راه اندازي مقاطع تحصيلات تكميلي مرتبط با رشته علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامی واحد تهران مورد سنجش و ارزشيابي قرار داده و در اين باره به بحث و تبادل نظر پرداختند .
دكتر مقدم نيا رئيس دانشكده پيراپزشكي در ابتداي اين مراسم ، ضمن خير مقدم به مدعوين ، با ارائه گزارش مبسوطي از تاريخچه تاسيس دانشكده پيراپزشكي در سال 1387 به تشريح وضعيت موجود از حيث تعداد اساتيد متخصص عضو هيات علمي ، فضاهاي آموزشي ، تعداد آزمايشگاه ها ، امكانات و تجهيزات مطلوب مركز آموزش مهارتها (skill lab ) براي تعليم و تربيت دانشجويان پرداخت .
وي با اشاره به پتانسيل و ظرفيت بالاي دانشكده پيراپزشكي و عزم و اراده جدي مديريت جديد دانشگاه آزاد اسلامي در جهت اعتلاء و ارائه خدمات آموزشي گفت : حركت دانشگاه در مسيركيفي سازي و همچنين گسترش تحصيلات تكميلي از الويت هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران است .
دكتر سيد عباس صفوي معاون آموزشي دانشگاه با اشاره به نقش و جايگاه رفيع دانشگاه آزاد اسلامي در نظام آموزش عالي كشور و سهم دانشگاه علوم پزشكي در تامين بهداشت و سلامت جامعه تصريح نمود : واحد علوم پزشكي تهران با 30 سال قدمت يكي از با سابقه ترين واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي است . وي افزود : این مجموعه عظیم دانشگاهی كه در حال حاضر عهده دار حدود 50 درصد آموزش عالی کشور در حوزه‌های مختلف علوم پزشكي است هيچ سهمي در جذب دانشجويان پزشكي در مقاطع رزيدنتي و تحصيلات تكميلي ندارد و دانشگاه آزاد اسلامي تنها سه رشته كارشناسي ارشد از تعداد 327 رشته كارشناسي ارشد داير در مجموعه رشته هاي علوم پزشكي دانشگاه هاي دولتي دارد و سهم اين دانشگاه در مقطع دكتراي تخصصي و رزيندنتي هيچ است و اين در حالي است كه اين اقدام صرفنظر از گسترش و ارتقاء سطح كيفي آموزش موجب اشتياق وايجاد اميد و انگيزه در دانشجويان مي شود .
دكتر صفوي معاون آموزشي واحد علوم پزشكي تهران سپس با تقدير از تجربيات و نظرات كارشناسانه تيم ارزشيابي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصريح نمود : با روي كار آمدن تيم جديد مديريت در دانشگاه آزاد اسلامي اين اراده و عزم جدي و خلل ناپذير حاكم شده است كه كيفي سازي مسايل آموزشي و پژوهشي را جايگزين كميت گرايي نماييم . و اين مهم بدون در نظر گرفتن سياست هاي اجرائي وزارتخانه و همكاري تيم ارزشيابي امكانپذير نمي باشد .
دكتر صفوي با بيان اينكه استفاده از نظرات و تجربيات ارزشمند تيم ارزشيابي براي ما يك غنيمت و فرصت مطلوب است اظهار نمود : نواقص و مشكلات ما را با توجه به استانداردها و شاخص ها ي وزارت بهداشت و بدون هيچگونه ملاحظه اي گوشزد كنيد و البته انتظار مي رود كه براي رفع محدوديت ها و مشكلات آموزشي فرصت و زمان مناسب در اختيار مسئولان دانشگاه قرار گيرد . وي سپس به مقايسه شهريه و بودجه دانشگاه هاي دولتي و آزاد پرداخت و تصريح كرد : شهريه دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي بدون اغراق يك سوم شهريه دانشجويان دانشگاه هاي دولتي و غیر انتفاعی است .
دكتر صفوي در مقام معاون آموزشي اسبق دانشگاه شهيد بهشتي تصريح نمود : بسياري از مشكلات آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي دولتي و دانشگاه آزاد اسلامي ريشه اي مشترك دارد ، بنابراين لازم است به برخي نقاط قوت از جمله يكسان بودن توانمندي و سطح علمي اساتيد عضو هيات علمي و نيز مستعد بودن دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد كه اكثرا با رتبه هاي خيلي بالا در كنكور سراسري و عليرغم پذيرش در بسياري از رشته هاي مطرح در دانشگاه هاي دولتي وارد اين دانشگاه شده اند توجه نمود و شايسته نيست صرفاٌ برنقاط ضعف و منفي تمركز نمود .
در ادامه مراسم دكتر محمد جواد غروی دبیر برد علوم آزمايشگاهي وزارت بهداشت و دبير انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی با طرح نقطه نظرات و پرسش و پاسخ با مسئولان بر پتانسيل و توانمندي اساتيد و دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه آزاد اسلامي تاكيد نمود . وي در بخشي از سخنان خود گفت : در مقام يك استاد دانشگاه و همچنين رئيس و مسئول آزمايشگاه از نزديك با مهارت هاي علمي و عملي فارغ التحصيلان رشته علوم آزمايشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي آشنا هستم و تجربه شغلي و فردي من اين است كه نه تنها بين سطح توانمندي و انگيزه دانشجويان دولتي و دانشگاه آزاد هيچ تفاوتي وجود ندارد بلكه بارها برايم پيش آمده است كه براي استخدام و بكارگيري كارشناسان جوياي كار در آزمايشگاه شخصي خودم ، نيروي انساني مورد نياز را از ميان فارغ التحصيل اين دانشگاه برگزيده ام .
دكتر غروي سپس با تقدير از فعاليت هاي موثر و پيگيرانه دكتر مقدم نيا رئيس دانشكده پيرا پزشكي ، حضور ايشان را در دانشگاه آزاد يك فرصت مطلوب و موقعيت استثنائي اعلام كرد و گفت :بدون اغراق فعاليت ايشان ر زمينه راه اندازي و گسترش متجاوز از 30 در صد رشته هاي علوم پزشكي ، در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد مديون تلاشهاي خالصانه ايشان است .
دبیر بورد علوم آزمايشگاهي وزارت بهداشت در ادامه سخنان خود به جايگاه و شان و منزلت دكتر بهزاد پوپك بعنوان بيانگذار رشته علوم آزمايشگاهي در واحد پزشكي تهران در جامعه تخصصي علوم آزمايشگاهي كشور اشاره كرد و گفت : خوشبختانه زير بناي آموزشي اين رشته در دانشگاه آزاد اسلامي به مدد سوابق اجرائي و مفيد دكتر پوپك در سمت رئیس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی و رئیس کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران و ساير همكاران ارزشمند ايشان همچون دكتر حسين دهقاني ، دكتر هوشنگ اميررسولي ، دكتر شوشتريان مدير گروه فيزيك پزشكي از ساختار بسيار منسجم و محكمي برخوردار است.
دكتر گلنوش مير سعيدي معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي ضمن معرفي و تقدير از فعاليت آموزشي قابل تحسين مديران گروه آقايان : دكتر دهقاني مدير گروه علوم آزمايشگاهي ، دكتر شوشتريان مدير گروه فيزيك پزشكي ، دكتر نعمتيان مدير گروه قارچ و انگل شناسي ، دكتر رحيمي مدير گروه ميكروب و ايمونولوژي ، دكتر محمدي مدير گروه بيوشيمي ، دكتر حسيني مدير گروه بافت و آسيب شناسي و خانم ها : دكتر قرباني يكتا مدير گروه فيزيولوژي و دکتر موثقی مدير گروه علوم تشریح، آناتومی، بافت و جنین ، به تشريح سياست هاي اجرائي و افق هاي پيش روي دانشگاه در زمينه ارتقاء كيفيت آموزش ، از طريق جذب هيات علمي و اصلاح هرم نسبت استاد به دانشجو و آموزش مهارتهاي جديد به دانشجويان علوم آزمايشگاهي و آموزش اخلاق حرفه ايي پرداخت . معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي همچنين از زحمات و تلاشهاي بيدريغ دكتر مسعود پارسانيا مدير امور آزمايشگاههاي واحد پزشكي وبيمارستانهاي تابعه دانشگاه در تجهيز و نگهداري و ارتقاء كيفي آزمايشگاهها تشكر و قدرداني كرد . وي افزود : تمام تلاش و هدف حوزه معاونت آموزشي دانشكده براين است كه با استفاده از روشهاي نوين آموزش پزشكي، فارغ التحصيلان اين رشته افرادي مثمر ثمر در کادر درمانی باشند.
دكتر مريم اسلامي معاون پژوهشي دانشكده پيراپزشكي نيز با اشاره به فعاليت هاي چشمگيري كه در زمينه راه اندازي 10 مركز تحقيقاتي در واحد علوم پزشكي تهران ايجاد شده است گفت : برونداد پژوهشي نياز به فضا ، ازمايشگاه و مراكز پژوهشي فعال دارد و خوشبختانه از سال گذشته تا كنون اساتيد و دانشجويان علاقمند مي توانند به تناسب موضوع هاي پژوهشي مورد علاقه خود در اين مراكز تحقيقاتي فعاليت هاي پژوهشي خود را زير نظر اساتيد خود دنبال نمايند . معاون پژوهشي دانشكده پيراپزشكي افزود : براي سوق دادن هرچه بيشتر دانشجويان در فيلد هاي پژوهشي ده مركز تحقيقاتي بشرح موارد زير در اين دانشگاه آماده همكاري مي باشند .
1- سياستگذاري اقتصاد سلامت2- مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت- 3- مركز تحقيقات علوم اعصاب و شناخت4 - مركز تحقيقات ژنوميك پزشكي 5- مركز تحقيقات روشهاي كم تهاجمي زنان 6- مركزتحقيقات پالايش آب 7- مركز تحقيقات زيست فناوري كاربردي8- مركز تحقيقات فارماكولو‍ژي گياهي 9- مركز تحقيقات سبك زندگي و 10- مركز تحقيقات طب سنتي.
شايان ذكر است در اين جلسه كه روز يكشبه 17 خرداد ماه در سالن شوراي دفتر رياست دانشگاه برگزار شد و از ساعت 10 صبح تا 16 بعد از ظهر بطول انجاميد ، دكتر سيد عباس صفوي معاون آموزشي ، دكتر يوسف پور خوشبخت ، قائم مقام معاونت آموزشي ، دكتر امير عباس لشگري ، مدير كل آموزش ، دكتر گلنوش مير سعيدي معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي ، دكتر مريم اسلامي معاون پژوهشي دانشكده پيراپزشكي در معيت اعضاي تيم ارزشيابي بازديد كننده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي از آزمايشگاه هاي هماتولوژی ميكرو بيولوژي ، انگل و قارچ و حشره شناسي، آزمايشگاه اختصاصي ژنتيك ، آزمايشگاه مركز تحقيقات واحد پزشكي ، آزمايشگاه ايمونولوژي، آزمايشگاه شيمي و بيوشيمي ، آزمايشگاه فيزيولوژي – فارماكولوژي بازديد نمودند .

 

 

 

 

 

بازديد هياٌت ارزشيابي وزارت بهداشت از امكانات رشته علوم آزمايشگاهي واحد علوم پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview