جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      در نشست صميمانه هيات رئيسه دانشكده پرستاري بادانشجويان دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي مطرح شد : دانشجويان نقش موثري در رفع مشكلات آموزشي و پژوهشي دانشگاه دارند

 

     دكتر فائزه صحبائي معاون آموزشي دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي از برگزاري جلسه ای با حضور اعضاء هیات رییسه دانشکده پرستاری ومامایی با دانشجويان اين دانشكده در تاریخ 19 خرداد ماه سال در سالن آمفی تاتر دانشکده پرستاری ومامایی خبر داد .
دکتر طاهره نصرآبادی رئيس دانشكده پرستاري با حضور در اين نشست صميمانه به پرسش ها و مشكلات دانشجويان در خصوص کمبود کلاس در دانشکده ، عدم استفاده از اساتید زبان انگلیسی آشنا به ترمینولوژی پرستاری ، تعداد بیش از حد دانشجو در کلاس درس ، وجود وسایل کمک آموزشی نامناسب ومحدود ، موکول شدن بعضی از برنامه های کارآموزی به فصل تابستان ودر نتيجه ايجاد مشكلات خاص برای دانشجویانی که قصدگرفتن واحدهای ترم تابستانی را دارند پاسخ گفت .
رئيس دانشكده پرستاري با اشاره به اهداف و سياست هاي اجرائي دانشگاه در زمينه ارتقاء سطح كيفي آموزش و پژوهش به نقش دانشجويان در تسريع اين روند گفت : ريشه بسياري از مشكلات مطرح شده توسط دانشجويان در محدوديت فضاهاي آموزشي ، مالي و فيزيكي دانشگاه خلاصه مي شود كه رفع آن از الويت هاي اصلي و برنامه هاي در دست اقدام دانشگاه است ، ولي بخش عمده اي از اين مشكلات را مي توان با اندكي تغيير و برنامه ريزي صحيح مسئولان و مشاركت دلسوزانه و همدلي دانشجويان به سامان رساند .
نصر آبادی تصريح نمود : دانشجويان نقش موثري در كاهش مشكلات آموزشي و پژوهشي دانشگاه دارند و بايد از نظرات آنان در در انجام امور استفاده كرد .رئيس دانشكده پرستاری افزود : با توجه به موثر بودن اين نشست ، تشكيل این جلسات تا رسيدن به نتيجه مطلوب تداوم داشته باشد وشايسته است به منظور بهره مندي از نظرات ساير دانشجویان از جمله دانشجويان رشته مامایی جلسات ابه ديگري نیز با آنان برگزار گردد .
صحبائي معاون آموزشي دانشكده نيز با اشاره به ساير در خواست ها و پيشنهادات دانشجويان در زمينه ارتقاء سرویس های اياب و ذهاب کارآموزی ، تقويت سايت اطلاع رساني دانشگاه ، رعایت فاصله زمانی مناسب بین دو امتحان خصوصا در مورد دروس اختصاصی ، جايگزيني روش تايپ سوالات امتحانی بجاي دست نویس بودن ، توجه به كيفيت غذاهای دانشگاه ، رعايت حد مجاز براي تدریس چند درس اختصاصي توسط یک استاد گفت : از آنجائيكه ایجاد انگیزه علمی بیشتر در دانشجویان و تشویق آنان به فعالیتهاي علمی، پژوهشی موجب خودباوري اجتماعی دانشجویان و علي الخصوص دانشجويان رشته هاي پرستاري و مامائي در عرصه هاي بهداشت و سلامت جامعه است، تمام هدف اين معاونت در جهت رفع و كاهش اين مشكلات است .
دکتراكرم پیمان معاون پژوهشي دانشكده پرستاري و مامائي نیز با رهنمودهایی در مورد عضویت دانشجویان درکمیته تحقیقات دانشجویی وهمچنین عضویت در نظام پرستاری بر فعاليت و سوق دادن هرچه بيشتر دانشجويان در زمينه پژوهش هاي كاربردي تاكيد نمود . وي با بيان اينكه وب سايت دانشگاه همانند آينه‌اي است كه تحولات دانشگاه در آن منعكس مي‌شود تقاضا نمود براي توسعه و ارتقاء وب سايت‌ دانشگاه تلاش بيشتري صورت گيرد.
دكتر نصراله مدير تحصيلات تكميلي دانشكده پرستاري و مامائي نيز در پايان اين نشست با بيان اينكه مشكلات دانشجويان ارشد پرستاري نيز با موضوعات مطرح شده در اين جلسه ريشه اي مشترك و همسان دارد بر ضرورت تسريع در حل مشكلات تاكيد نمود .

 

 
 

در نشست صميمانه هيات رئيسه دانشكده پرستاري بادانشجويان دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي مطرح شد : دانشجويان نقش موثري در رفع مشكلات آموزشي و پژوهشي دانشگاه دارند نسخه قابل چاپ

Preview