جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      برگزاري كارگاه آزمون OSCE در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران

 

      دكتر مهسا هاديپور مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي آزاد تهران از برگزاري كارگاه آزمون OSCE با حضور اعضاء هيات علمي و مديران گروه هاي آموزشي و متخصصان بخش هاي مختلف بيمارستاني در روز سه شنبه 26 خرداد ماه سال جاري در سالن EDC خبر داد .
دكتر هاديپور با تشريح اهداف و رسالت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي گفت : اين مركز ساختاري است از مجموعه معاونت آموزشي كه در راستاي رسالت آموزشي دانشگاه و با توجه به ارزش‌‌هاي حاكم بر جامعه و ارتقاي سطح سلامت، هدايت فرايند آموزشي دانشگاه را به‌عهده دارد و با بسترسازي مناسب درون دانشگاه ضمن ارتقاي توانمندي دانشجويان، اساتيد و كاركنان با انجام برنامه‌ريزي، آموزش مداوم، ارزشيابي، پژوهش و بازنگري برنامه‌هاي آموزشي، زمينه لازم را براي توليد و توسعه علم فراهم مي‌سازد. وي افزود : اين مركز به‌منزله بازوي اجرايي مركز تحقيقات آموزش پزشكي دانشگاه انجام وظيفه مي كند .
دكتر سيمين اسماعيل پور عضو هيات علمي و سخنران علمي اين كارگاه با ارائه تعاريف متعددي از آزمون OSCE « ارزشیابی صلاحیت بالینی به وسیله آزمون بالینی ساختارمند عینی » گفت : آزمون آسکی يک آزمون ارزيابی صلاحيت بالينی است که بصورت عينی در ايستگاههای مختلف سازماندهی شده و تقريبا ضوابط يک آزمون عادلانه را داراست و همه دانشجویان رشته هاي علوم پزشكي براي ورود به عرصه بهداشت و سلامت جامعه با یک معیار ارزشیابی می شوند و با يك مقياس یکسان مورد سنجش قرار مي گيرند. وي افزود : OSCEآزمون توانایی انجام مهارتهای بالینی و ارزيابي توانمندی دانشجو يان است .
دکتر سیمین فاضلی پور عضو هیات علمی گروه علوم تشریحی و مسئول كميته توانمند سازي اساتيد در باره علت انتخاب و چگونگي برگزاري كارگاه آموزشي آزمون آسكي گفت : دانشگاه‌هاي علوم پزشكي غالباً با مشكلات عديده اي در تربيت نيروي انساني مواجه مي‌باشند. كه مهم‌ترين اين مشكلات عبارتند ازكمبود مدرسين توانمند و واجد شرايط و همچنين عدم برخورداري از برنامه‌هاي آموزشي و طرح درس مدون در انطباق با نيازمندي‌هاي جامعه . وي افزود : از آنجائيكه مراكز توسعه آموزش بايد بتوانند همانند پل ارتباط ميان دانشگاه بعنوان مركز تربيت نيروي انساني و گيرندگان خدمات در جامعه پيوند مطلوب و موثري برقرار كنند و شكاف موجود بين اين‌دو را مرتفع سازند ، بر اساس نظر سنجي كه از اساتيد عضو هيات علمي شده است اقدام به برگزاري اين كارگاه آموزشي شده است . َ

 

 

 

 

 

برگزاري كارگاه آزمون OSCE در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview