جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      اولين جلسه هم انديشي هيات موٌسس دو مركز تحقيقات زيست فناوري كاربردي و سبك زندگي در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي برگزار شد .

 

     دکتر سیّد حسن مقدّم نیا رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران از تشكيل اولين جلسه اعضاي هيات موٌسس دو مركز تحقيقات « زيست فناوري كاربردي » و« سبك زندگي » دانشكده پيراپزشكي در دفتر معاونت پژوهش و فناوري اين واحد دانشگاهي خبر داد .
در اين جلسه كه روز يكشنبه 24 خرداد ماه با حضور آقايان دكتر سيد عباس صفوي معاون آموزشي ، دكتر افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري و اعضاي هيات موسس مركز تحقيقات سبك زندگي (آقايان دكتر مقدم نيا رئيس مركز ، دكتر حسين ملك افضلي ، دكتر شمس اردكاني ، دكتر آيتي و دكتر فرهود ) و اعضاي هيات موسس مركز تحقيقات زيست فناوري كاربردي (خانم دكتر مريم اسلامي رئيس مركز ، آقايان دكتر آقا صادقي ، دكتر كريمي ، دكتر جمال الديني و خانم دكتر ضرابي اهرابي ) تشكيل شد ، ضوابط ، چارچوب و چگونگي نحوه فعاليت اين دو مركز تحقيقاتي بر اساس برنامه استراتژيك و سياست هاي ابلاغي دانشكده پيراپزشكي ، و اساسنامه مراكز تحقيقاتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت .
شايان ذكر است در پايان اين نشست اعضاء شوراي پژوهشي هر دو مركز « زيست فناوري كاربردي » و« سبك زندگي » در راستاي هم افزائي و تقويت انگيزه پژوهش و ارتقاء سطح علمي پژوهشگران انتخاب شدند .

 

 

 

 

 

اولين جلسه هم انديشي هيات موٌسس دو مركز تحقيقات زيست فناوري كاربردي و سبك زندگي در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي برگزار شد . نسخه قابل چاپ

Preview