جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      در جلسه هيات رئيسه دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي صورت پذيرفت : مراسم توديع و معارفه رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي

 

      دکتر سید محمود طباطبایی رییس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران طی حکمی دکتر اسفنديار متيني را به عنوان رییس دانشکده پزشكي منصوب کرد.
دکتر طباطبایی در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر ازخدمات ارزشمند دکتر فرهاد ادهمي مقدم كه سالها در مقام معاون آموزشي واحد پزشكي تهران ، عهده دار مسئوليت خطير توسعه و ارتقای کیفیت آموزشی و همچنين سازماندهی و برنامه ریزی در زمینه های مختلف آموزشی علوم پزشکی در اين واحد دانشگاهي بوده و در حال حاضر در مقام رئیس مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه معاونت علوم پزشكي فعاليت مي كند گفت : امروز با تغيير مديريت دانشگاه آزاد اسلامي بستر مناسبي براي پيشرفت و اعتلاء رشته هاي علوم پزشكي ايجاد شده است . وي با اشاره به عزم و اراده خلل ناپذير و رويكرد جديد حوزه معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در زمينه راه اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی از جمله دستياري ، دوره هاي پسا دكتري و دكتري تخصصي بر اهميت اين موضوع بعنوان يكي از اهداف اصلي واحد پزشكي تهران تاكيد نمود .
دكتر طباطبائي سپس با اشاره به سوابق علمي و تجربيات اجرائي دكتر اسفنديار متيني عضو هيات علمي و متخصص اطفال كه مدتها مسئوليت اداره و سرپرستي دانشكده پزشكي همين واحد دانشگاهي را بر عهده داشته است وي را بعنوان سرپرست جديد دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران را منصوب نمود .
دكتر صفوي نائيني معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران نيز ضمن معرفي سرپرست جديد دانشكده پزشكي گفت : انتخاب دكتر متيني بر اساس سابقه اجرائي ، تسلط بر نقاط قوت و ضعف ، بررسي هاي كارشناسانه ، و نظر سنجي از سوي اساتيد عضو هيات علمي ، دانشجويان و كاركنان اداره آموزش پزشكي صورت گرفته و اميدوار هستيم درسايه تجربيات مفيد و ارتباط مستمر ايشان با مجموعه حوزه علوم پزشكي شاهد بالندگي و رشد و اعتلاء هرچه بيشتر آموزش پزشكي در اين واحد دانشگاهي باشيم .
شايان ذكر است : دكتر اسفنديار متيني از اساتيد پيشكسوت واحد پزشكي تهران و مدير گروه اطفال است كه طي سالهاي 87 تا 90 مسئوليت اداره دانشكده پزشكي را بر عهده اشته است .

 

 

 

 

در جلسه هيات رئيسه دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي صورت پذيرفت : مراسم توديع و معارفه رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي نسخه قابل چاپ

Preview