جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر حسن افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با حضور در اولین جلسه کمیته مشورتی مراکز تحقیقاتی « زیست فناوری کاربردی »و« سبک زندگی » بر ضرورت ارائه طرح های پژوهشی مورد نیاز دانشگاه در حوزه هاي مختلف علوم پزشكي و بهداشت و سلامت جامعه و همچنین ایجاد تعاملات سازنده با سایر مراکز تحقیقاتی معتبر تاکید نمود .
      دكتر افتخار اردبيلي : آموزش مبتنی بر پژوهش زير بناي تحول و توسعه واساس پيشرفت برنامه های دانش بنیان دانشگاه است

 

     معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با اشاره به اهميت پ‍ژوهش و نقش مراكز تحقيقاتي دانشگاهها و بويژه در رشته هاي علوم پزشكي ودر جهت ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه گفت : در جهان امروز اساس پيشرفت و توسعه كشورها با اجراي برنامه هاي پژوهشي محقق مي‌شود و يكي از مهمترين عوامل در راستاي خود كفائي و بهبود و توسعه نظام تحقيقات حمايت از مراكز علمي و پژوهشي و تمركز و هدايت امكانات و تشويق كامل و همه جانبه اساتيد متخصص و پژوهشگر در اين حيطه مي باشد . دكترافتخاراردبيلي با اشاره به اينكه تمركز بر آموزش بدون سرمايه گذاري در بخش پژوهش نتايج مطلوب ببار نمي آورد تصريح كرد : پژوهش و فناوري به عنوان يك مسأله حياتي و نيروي محركه پيشرفت و توسعه پايدار در صورتي محقق مي‌شود كه در برنامه‌ريزي‌هاي هدفمند و استراتژيك دانشگاهها توجه مناسبي به امر پژوهش و فناوري صورت پذيرد . وي راه اندازي و فعال نمودن ده مركز تحقيقاتي دردانشگاه علوم پزشكي ازاد اسلامي تهران و از جمله تاسيس دو مركز تحقيقاتي « زیست فناوری کاربردی »و« سبک زندگی » را بخشي از اقدامات ضروري دانشگاه علوم پزشكي واحد تهران و عزم و اراده جدي مسئولان و دست اندركاران ارشد حوزه معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در زمينه اعتلاء پژوهش هاي كاربردي برشمارد . معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران سپس با اشاره به اينكه تفكر دانشگاه‌هاي ما غالباٌ آموزش محور است گفت : در چنين شرايطي لازم است با تشويق و تسهيل امور پژوهشي و سياست‌گزاري‌هاي مناسب، انگيزه پرداختن به امور پژوهشي را به موازات آموزش تقويت كنيم. معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با اشاره به اينكه مبناي آموزش پژوهش است تصريح نمود : هدف اصلي از برگزاري تمام سمينارهاي آموزشي ، كنگره ها ، همايش ها و نشست هاي تخصصي بايستي ارتقاء سطح علمي پژوهشگران و تقويت انگيزه پژوهش باشد زيرا آموزشي كه مبتني بر پژوهش نباشد پاسخگوي نياز جامعه امروز كشور نيست . وي افزود : اميدواريم روزي برسد كه همه با هم در جهت رشد و اعتلاي فرهنگ پژوهش و فناوري درمجموعه دانشگاه آزاد اسلامي تلاش كنيم و وقتي در تنگناهاي مالي قرار مي‌گيريم، بودجه پژوهشي را فداي ديگر امور ننماييم و بدانيم شكل گيري ، رشد و اعتلاء مراكز تحقيقاتي كاملاٌ وابسته به تلاش و همت خود ماست و پيوستن به ساير مراكز تحقيقاتي معتبر براي تامين بودجه و بهره مندي از اعتبارات پژوهشي از اقدامات سازنده و مفيد است گفتني است اين جلسه روز يكشنبه 21 تیرماه سال جاری با حضور دكتر افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران ، دکتر سیّد حسن مقدّم نیا رئیس دانشکده پیراپزشکی ، موسس و عضو هيات رئيسه مركز « تحقيقات سبك زندگي»، دكتر مريم اسلامي معاون پژوهشي دانشكده پيرا پزشكي و رئیس مرکز تحقیقات « زیست فناوری کاربردی » و اعضاي هيات علمی مدعو هر دو مركز تحقيقات سبك زندگي مركز تحقيقات زيست فناوري كاربردي تشكيل شد و شرایط اجرای طرح های تحقیقاتی ،نحوه تخصیص اعتبار و تامین منابع مالی و بودجه طبق ضوابط و بخشنامه های موجود و سياست هاي ابلاغي دانشكده پيراپزشكي ، و اساسنامه مراكز تحقيقاتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت .

 

 
 

دكتر افتخار اردبيلي : آموزش مبتنی بر پژوهش زير بناي تحول و توسعه واساس پيشرفت برنامه های دانش بنیان دانشگاه است نسخه قابل چاپ

Preview