جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    علی سرشک تهرانی دانشجوی رشته پزشکی وعضوفعال کمیته تحقیقات دانشجویی واحد پزشکی تهران در تدوین 16 کتاب علوم پایه پزشکی و دندان پزشکی " سیب سبز " همکاری داشته است.
      دكتر خاكپور : همکاری عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی در تدوین کتاب علوم پایه پزشکی

 

     دکتر شهرزاد خاکپور رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی طي گزارشي از همکاری عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی در تدوین کتاب علوم پایه پزشکی خبر داد . رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران افزود : علی سرشک تهرانی يكي از اعضای بسيار فعال و کوشای کمیته تحقیقات دانشجویی است كه در برگزاري دوره های مختلف آموزشي و پژوهشي و مواردی نظیر دبیر علمی کمیته تحقیقات دانشجویی، دبیر علمی شورای اسلامی آرمان و نماینده دانشجویان فعالیت داشته است . خاكپوراضافه نمود : امیدواریم با حمایت های بیشتر مسئولان ارشد و تلاشگر دانشگاه ، دانشجویان مستعد و پژوهشگر در زمینه های مختلف به موفقیت های بیشتری نایل گردند.

 

 
 

دكتر خاكپور : همکاری عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی در تدوین کتاب علوم پایه پزشکی نسخه قابل چاپ

Preview