جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر اكرم پیمان معاون پژوهشی دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه آزادعلوم پزشكي واحد تهران ، از تشكيل و راه اندازي اولين كميته تحقيقات دانشجوئي و همچنين انتخاب نمايندگان اولين كميته تحقيقات دانشجوئي دردانشكده پرستاري و مامائي در اين واحد دانشگاهي خبر داد . بر اساس اين گزارش هانيه گلچهرگان ، پگاه ميرزا پور ، زهرا مختاري و شكيبا اخترمنش نمايندگان منتخب اولين كميته تحقيقات دانشجوئي دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران مي باشند .
      نمايندگان اولين كميته تحقيقات دانشجوئي دانشكده پرستاري و مامائي انتخاب شدند

 

      دكتر اكرم پيمان معاون پژوهشی دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با ابراز خوشنودي از اقدامات و فعاليت هاي موثري كه در راستاي توانمند سازي و ترغيب دانشجويان به مشاركت در زمينه انجام تحقيقات ،صورت پذيرفته است گفت : در وضعيت كنوني با حمايت و پشتيباني دكتر نصر آبادي رئيس دانشكده پرستاري و مامائي ، بستر مناسبي براي رشد و توسعه فعاليت هاي پژوهشي با جذب فارغ التحصيلان مستعد و پژوهشگر و دانشجويان برتر و علاقمند ايجاد شده است . وي با اعلام اسامي نمايندگان منتخب : هانيه گلچهرگان ، پگاه ميرزا پور ، زهرا مختاري و شكيبا اخترمنش افزود : خوشبختانه بعد ازراه اندازي و برگزاري انتخابات نمايندگان اولين كميته تحقيقات دانشجوئي دانشكده پرستاري و مامائي كه در نيمه اول خرداد ماه سال جاري انجام شده است ، اعضاي فعال اين كميته تا كنون اقدام به برگزاري دو كارگاه آموزشي با عناوين كارگاه « بخيه و پانسمان »: زيرنظراساتيد خود خانم ها دكتر اكرم پيمان و دكترزهرا عباسي و كارگاه « تزريقات و رگ گيري» با راهنمائي اساتيد خانم ها دكترفائزه صحبائي و محمد زاده نموده اند كه با استقبال بي نظيردانشجويان روبرو شده است . دكتر پيمان با تاكيد بر اهميت و نقش دانشجويان در قالب تشكيلات منسجم و ساختار يافته دانشجوئي گفت : هرچند در گذشته نيز فعاليت هاي علمي و پژوهشي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامائي در برخي از همايش ها و كنفرانس هاي علمي داخلي و خارجي بصورت مقاله و پوسترارائه شده است ، ولي قطعاٌ ساماندهي اين فعاليت هاي پراكنده درقالب اولين كميته تحقيقات دانشجوئي دردانشكده پرستاري و مامائي فرصت مطلوب و مناسبي براي گسترش تحقيقات كاربردي در حيطه رشته هاي پرستاري و مامائي مي باشد .

 

 
 

نمايندگان اولين كميته تحقيقات دانشجوئي دانشكده پرستاري و مامائي انتخاب شدند نسخه قابل چاپ

Preview