جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر مهسا هادی پور جهرمی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از برگزاري كارگاه آموزشي آزمون Dops با هدف توانمند سازی اساتيد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي در تاریخ ششم مرداد ماه در سالن EDC این واحد دانشگاهي خبر داد. دكتر هادي پور در رابطه با هدف از برگزاري اين دوره آموزشي گفت : یکی ازمهمترین اهداف مرکزمطالعات وتوسعه آموزش پزشکی توانمندسازی اعضای هئیت علمی دانشگاه درراستای ارتقاءکیفیت آموزشی می باشد .
      زير نظرمعاونت آموزشي و به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي صورت پذيرفت : برگزاري كارگاه آموزشي آزمون Dops در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامی واحد تهران

 

     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی افزود : آشنائی اعضای هیئت علمی با روش های نوین تدریس و شیوه های ارزشیابی دانشجو با استفاده ازامکانات موجود و ظرفيت علمي اساتید در آموزش پزشکی ، موجب بهره گیری ازپیشرفت های علمی روزدرزمینه فرایندهای یاددهی- یادگیری وروشهای آموزشی نوین علوم پزشکی مي شود . دکتر سیمین اسماعیل‌پور عضو هیئت علمی و سخنران علمی این کارگاه با تشریح مفاهیم و ارائه تعاریف متعددی از آزمون DOPS گفت: این آزمون که به اختصاراز کلمات ( Direct Observation of Procedural Skills ) برگرفته شده است ، روشی است که برای ارزیابی مهارتهای عملی و دادن باز خورد طراحی شده است. سخنران علمی کارگاه آموزشی آزمون DOPS افزود :این روش مستلزم مشاهده مستقیم دستیار در حین انجام یک پروسجور و ارزیابی همزمان بصورت کتبی می باشد. با این روش می توان مهارت عملی دستیار را بصورت عینی و ساخت یافته ای مورد ارزیابی قرار داد. دکتر اسماعیل پور در باره چگونگی و مزایای استفاده از روش DOPS اظهارکرد : این روش باعث می شود ارائه بازخورد با دستیار تسهیل شود چرا که به جای اظهار نظر کلی، بازخورد بر اساس رفتارهای واقعی و عینی صورت می گیرد . زیرا با توجه به فرمها و چک لیستها می توان میزان پیشرفت دستیاران را ارزیابی و رد یابی کرد . دكتر هاديپور با ارائه گزارشی از نحوه برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی گفت : كارگاه آموزشي آزمون Dops چهارمین کارگاه آموزشي است که از ابتدای فصل تابستان 94، توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وبا حمايت دكتر سيد عباس صفوي معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي در این واحد دانشگاهی برگزار شده است . وی با بیان اینکه سه کارگاه آموزشي دیگر تحت عناوین « روش هاي تدريس » توسط دكتر سلحشوريان فر،كارگاه انواع روشهاي ارزشيابي ، توسط دكتر سپیده نصراله عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی و کارگاه آزمون OSCE و كارگاه آزمون Dops توسط دکتر سیمین اسماعیل پوربرگزار شده است تصریح کرد : تمامی این کارگاه ها بر اساس مطالعات و نیاز سنجی از اساتید عضو هیات علمی این واحد دانشگاهی صورت پذیرفته است .

 

 
 

زير نظرمعاونت آموزشي و به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي صورت پذيرفت : برگزاري كارگاه آموزشي آزمون Dops در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامی واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview