جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکترنصرآبادی رییس دانشکده پرستاری ومامایی به همراهی خانم ها صحبایی معاون آموزشی ومحمدزاده مدیر گروه داخلی جراحی به نیابت از دکترسید محمود طباطبائی رییس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران و به نمایندگی از سوی اعضاء هیات علمی ، دانشجویان و کارکنان دانشکده پرستاری ومامایی با دسته گل زیبا و با شکوهی برای همدردی با خانواده مرحوم صبا جعفری دانشجوی سال آخر رشته پرستاری درمنزل این دانشجوی نمونه حضور یافتند.
      پیام تسلیت رئیس دانشگاه وهمدردی هیات رئیسه دانشکده پرستاری ومامایی در سوگ دانشجوي پرستاری

 

     دکتر نصر آبادی رییس دانشکده پرستاری ومامایی با اظهار تاسف عمیق از این اتفاق ناگوار گفت : همه دانشجویان از لحظه ورود به دانشگاه فرزندان عزیز ما هستند و در حقیقت دانشگاه خانه دوم دانشجوست و همه تلاش مسئولان برای تعلیم و تربیت هرچه بهتر آنان در تمامی ابعاد و جنبه های زندگی اعم از آموزشی ، اجتماعی و فرهنگی است و غم از دست دادن این دانشجوی عزیزبرای تک تک اعضای خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران نیز سنگین بوده است دکتر صحبائی معاون آموزشی دانشکده پرستادی و مامائی نیز با ذکر خاطره ای از صبا جعفری گفت :صبا دانشجویی کوشا بود که تا آخرین لحظه عمرخود باوجود بیماری ودردهای جسمی فراوان در کلاس های درس ودرامتحانات پایان ترم شرکت داشت. وی به نقل از مادر صبا چنین اظهارنمود که دخترش تا آخرین لحظات عمرش به فکربیماران وپرستاری از آنان بود وبه همه توصیه می نمود که غربالگری سرطان را فراموش نکنند.

 

 
 

پیام تسلیت رئیس دانشگاه وهمدردی هیات رئیسه دانشکده پرستاری ومامایی در سوگ دانشجوي پرستاری نسخه قابل چاپ

Preview