جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    مقاله احسان جانقلی دانشجوی رشته پزشکی، عضو استعدادهای درخشان و نخبگان، عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سال 1393 و دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران در پنجمین همایش سراسری و سومین همایش بین المللی تازه های غدد و متابولیسم باعنوان: اثر ژل موضعی گیاه هوفاریقون بر روی زخم های دیابتیک در مدل موش صحرایی ارائه شد . Topical Hypericum perforatum improves tissue regeneration in full-thickness excisional wounds in diabetic rat model
      ارائه مقاله دانشجوی پزشکی عضو استعدادهای درخشان و نخبگان واحد پزشکی تهران سومین همایش بین المللی تازه های غدد و متابولیسم

 

     دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ضمن اعلام این خبر گفت: «پنجمین همایش سراسری و سومین همایش بین المللی تازه های غدد و متابولیسم» توسط مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری انجمن متخصصین غدد درون ریز و متابولیسم و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ 30 اردیبهشت الی 1 خرداد 1394 در مرکز همایش های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شده است . خاکپور اضافه نمود: تا کنون بارها موفقیت و حضور دانشجویان مستعد و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران در مجامع علمی و همایش های داخلی و بین المللی موجب افتخار و سربلندی این واحد دانشگاهی را فراهم آورده است که این مهم بیانگر توجه و حمایت خاص دکتر سید محمود طباطبائی رئیس محترم واحد و دکتر افتخار اردبیلی معاون پژوهش و فناوری واحد پزشکی تهران به مقوله تحقیق و پژوهش و فعالیت های علمی دانشجویان است و امیدواریم با حمایت های بیشتر مسئولان ارشد و تلاشگر دانشگاه، دانشجویان نخبه و محقق در زمینه های مختلف به موفقیت بیشتری نائل گردند

 

 
 

ارائه مقاله دانشجوی پزشکی عضو استعدادهای درخشان و نخبگان واحد پزشکی تهران سومین همایش بین المللی تازه های غدد و متابولیسم نسخه قابل چاپ

Preview